Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Vrouwen lezen meer boeken dan mannen. https://www.lezen.nl/onderzoek/vrouwen-lezen-meer-boeken-dan-mannen/.
10 februari 2021

De seksen verschillen nauwelijks van elkaar in de tijd die ze besteden aan lezen. Vrouwen en mannen trekken hier dagelijks respectievelijk 37 en 35 minuten voor uit (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019). Mannen zijn tussen 2013 en 2015 significant en dus ‘betekenisvol’ minder gaan lezen, terwijl de leestijd van vrouwen stabiel is (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016).

Vrouwen zijn echter leeshongeriger als het gaat om boeken. Er zijn meer vrouwen die boeken lezen (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). Daarnaast lezen zij met grotere regelmaat in een boek en lezen ze een groter aantal boeken per jaar. Ook is het korter geleden dat ze voor het laatst een boek hebben uitgelezen (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47). Tot slot besteden ze meer tijd aan het lezen van boeken (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019).

De seksen groeien de laatste tien jaar naar elkaar toe. De leesfrequentie van boeken door vrouwen is tussen 2009 en 2018 harder gedaald dan die door mannen (KvB Boekwerk, Stichting Lezen & GfK, 2018). De leesverschillen tussen de seksen manifesteren zich in het bijzonder bij fictie. Vrouwen lezen vaker literaire boeken, spannende fictie, romantische boeken, streekromans en kinder- en jeugdboeken. De enige verhalende genres die populairder zijn onder mannen, zijn oorlogs- en verzetsboeken, science fiction-boeken en strips (KvB Boekwerk & GfK, 2018, meting 43).

Informatieve boeken worden vaker door mannen gelezen dan door vrouwen (KvB Boekwerk & GfK, 2018, meting 43). Ook zijn er meer mannen die kranten lezen, zowel gedrukt als digitaal, en zij besteden hier ook meer tijd aan. Mannen zijn bovendien de meest fervente lezers van nieuwsberichten op websites en in apps, met een dagelijkse 8 minuten, tegenover 3 minuten voor vrouwen. Er zijn geen verschillen tussen de seksen voor tijdschriften (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019; Schaper, Wennekers & De Haan, 2019; Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

Doelgroep(en)