Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Vrouwen lezen meer boeken dan mannen. https://www.lezen.nl/onderzoek/vrouwen-lezen-meer-boeken-dan-mannen/.
24 oktober 2023

De seksen verschillen nauwelijks van elkaar in de tijd die ze besteden aan lezen. Vrouwen en mannen trekken hier dagelijks respectievelijk 37 en 35 minuten voor uit. Dit betreft het leesgedrag van verschillende leesmedia, waaronder boeken (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019).

Vrouwen zijn wel leeshongeriger als het gaat om boeken. Er zijn meer vrouwen die boeken lezen (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). Daarnaast lezen zij met grotere regelmaat in een boek en lezen ze een groter aantal boeken per jaar. Ook is het korter geleden dat ze voor het laatst een boek hebben uitgelezen (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63). Tot slot besteden ze meer tijd aan het lezen van boeken (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019).

De seksen groeiden in het afgelopen decennium naar elkaar toe. De leesfrequentie van boeken door vrouwen is tussen 2009 en 2018 harder gedaald dan die door mannen (KvB Boekwerk, Stichting Lezen & GfK, 2018). De leesverschillen tussen de seksen manifesteren zich in het bijzonder bij fictie. Vrouwen lezen vaker literaire boeken, boeken gebaseerd op een waargebeurd verhaal, romantische boeken, streekromans en kinder- en jongerenboeken. De enige verhalende genres die populairder zijn onder mannen, zijn science fiction-boeken en strips (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Sommige genres binnen non-fictie worden vaker door mannen gelezen dan door vrouwen, zoals boeken over geschiedenis, politiek, maatschappij en filosofie (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63). Ook zijn er meer mannen die kranten lezen, zowel gedrukt als digitaal, en zij besteden hier ook meer tijd aan. Mannen zijn bovendien de meest fervente lezers van nieuwsberichten op websites en in apps, met een dagelijkse 8 minuten, tegenover 3 minuten voor vrouwen. Er zijn geen verschillen tussen de seksen voor tijdschriften (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019; Schaper, Wennekers & De Haan, 2019; Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

Doelgroep(en)