Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). E-boek populair bij vrouwen en hbo- en wo-geschoolden. https://www.lezen.nl/onderzoek/e-boek-populair-bij-vrouwen-en-hbo-en-wo-geschoolden/.
1 februari 2021

Sekse

Er zijn meer vrouwen die e-boeken lezen dan mannen (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47). Tevens lezen zij met een grotere regelmaat e-boeken. Dit verschil is in lijn met dat voor gedrukte boeken, waarmee vrouwen meer tijd doorbrengen (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016; KvB Boekwerk & GfK, 2016, meting 38). Mannen daarentegen besteden meer tijd aan digitale kranten en tijdschriften en nieuwswebsites en -apps dan vrouwen (Wennekers, Van Troost & Wiegman, 2016). Dit verschil geldt ook voor informatieve teksten van papier.

Opleiding

Nederlanders met een hbo- of wo-opleiding, lezen vaker e-boeken dan Nederlanders met een mbo-opleiding. Het verschil tussen de opleidingstypen is in lijn met dat voor gedrukte boeken, die eveneens meer in zwang zijn onder hbo’ers en wo’ers (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47; Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016).

De leestijd van hbo’ers en wo’ers is tussen 2013 en 2015 gedaald. Deze krimp komt geheel voor rekening van gedrukte boeken, kranten en tijdschriften. Van het scherm zijn hbo- en wo-geschoolden, evenals mbo-geschoolden, de laatste jaren evenveel blijven lezen (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016).

Doelgroep(en)