Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). E-boek populair bij vrouwen en hbo- en wo-geschoolden. https://www.lezen.nl/onderzoek/e-boek-populair-bij-vrouwen-en-hbo-en-wo-geschoolden/.
9 oktober 2023

Sekse

Er zijn meer vrouwen die e-boeken lezen en luisterboeken luisteren dan mannen. Tevens lezen vrouwen jaarlijks een groter aantal e-boeken en luisteren zij vaker naar luisterboeken (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63). Dit verschil is in lijn met dat voor gedrukte boeken, waarmee vrouwen meer tijd doorbrengen (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016). Mannen daarentegen besteden meer tijd aan digitale kranten en tijdschriften en nieuwswebsites en -apps dan vrouwen (Wennekers, Van Troost & Wiegman, 2016). Dit verschil geldt ook voor informatieve teksten van papier.

Opleiding

Er zijn meer Nederlanders met een hbo- of wo-opleiding die e-boeken lezen dan Nederlanders met een mbo-opleiding of onderbouw van de middelbare school. Het verschil tussen de opleidingstypen is in lijn met dat voor gedrukte boeken, die eveneens meer in zwang zijn onder hbo’ers en wo’ers. Luisterboeken zijn juist het meest in trek bij mensen met een mbo-opleiding (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63; Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016).

De leestijd van hbo’ers en wo’ers is tussen 2013 en 2015 gedaald. Deze krimp komt geheel voor rekening van gedrukte boeken, kranten en tijdschriften. Van het scherm zijn hbo- en wo-geschoolden, evenals mbo-geschoolden, de laatste jaren evenveel blijven lezen (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016).

Doelgroep(en)