Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Hoger opgeleiden zijn de meest fervente boekenlezers, maar hun leestijd daalt. https://www.lezen.nl/onderzoek/hoger-opgeleiden-zijn-de-meest-fervente-boekenlezers-maar-hun-leestijd-daalt/.
7 juni 2022

Lager, midden en hoger opgeleiden besteden nagenoeg evenveel tijd aan lezen, met tussen de 33 en 41 minuten per dag (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019). De leestijd van lager en midden opgeleiden is stabiel tussen 2013 en 2015, terwijl hoger opgeleiden significant en dus ‘betekenisvol’ minder zijn gaan lezen (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016).

Leesgedrag boeken en opleidingsniveau

Hoger opgeleiden (met een hbo- of universitair diploma) zijn over het algemeen ferventere boekenlezers dan midden opgeleiden (met een mbo-diploma), en zij weer dan lager opgeleiden (met maximaal basis- of voortgezet onderwijs). Er zijn meer hoger opgeleiden die boeken lezen (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). Daarnaast lezen zij met grotere regelmaat in een boek (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47). Tot slot besteden ze meer tijd aan het lezen van boeken (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019). De opleidingsniveaus groeien de laatste tien jaar naar elkaar toe. De leesfrequentie van boeken door hoger en midden opgeleiden is tussen 2009 en 2018 gedaald, terwijl lager opgeleiden een stabiel beeld laten zien (KvB Boekwerk, Stichting Lezen & GfK, 2018).

De verschillen tussen de opleidingsniveaus manifesteren zich zowel in genres onder de noemer fictie als non-fictie. Hoger opgeleiden lezen vaker literaire boeken, thrillers en detectives en informatieve boeken. Lager opgeleiden lezen dan weer vaker streekromans. Voor de overige verhalende genres – science fiction, oorlog en verzet, romantiek, kinder- en jeugdboeken en strips – zijn er geen grote verschillen (KvB Boekwerk & GfK, 2018, meting 43).

Er is een groter aantal hoger opgeleiden dat kranten en tijdschriften leest dan midden opgeleiden, en meer dat online nieuws leest dan lager en midden opgeleiden (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018; Schaper, Wennekers & De Haan, 2019). De lager opgeleiden die kranten lezen, doen dit evenwel met een grotere regelmaat dan hoger opgeleiden (KvB Boekwerk & GfK, 2018, meting 43). Tevens besteden lager opgeleiden aan het lezen van tijdschriften meer tijd, terwijl er voor kranten in dit opzicht geen verschillen zijn tussen de opleidingsniveaus (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019).

Leesgedrag boeken en cultuurbezoek

Culturele omnivoren, mensen die vrijwel alle vormen van cultuur bezoeken, en liefhebbers van traditionele cultuur, die vooral naar klassieke concerten en musea gaan, zijn de meest fervente lezers van boeken. Respectievelijk 93% en 94% van hen leest boeken. Onder cultuurmijders, die zelden tot nooit cultuur bezoeken, en liefhebbers van populaire cultuur, zoals film en popmuziek, zijn deze percentages 70% en 81% (KvB Boekwerk & Stichting Lezen, 2022). 

Culturele omnivoren en liefhebbers van traditionele cultuur lezen ook het meest intensief. Respectievelijk 31% en 32% leest boeken vaak, oftewel vier tot zeven dagen per week, en lang, oftewel meer dan 90 minuten per dag. Onder cultuurmijders en liefhebbers van populaire cultuur zijn deze percentages 19% en 14% (KvB Boekwerk & Stichting Lezen, 2022). 

Doelgroep(en)