Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Luisterboek groeit in populariteit. https://www.lezen.nl/onderzoek/luisterboek-groeit-in-populariteit/.
8 april 2024

Luisterboek

22% van de Nederlanders luistert weleens naar een voorgelezen boek of luisterboek. Dit aantal is stabiel ten opzichte van een jaar eerder. Tussen 2016 en 2022 is het aantal mensen dat gebruik maakt van luisterboeken ruim verdubbeld: van 9% naar 22% (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

De belangrijkste reden om te kiezen voor het luisterboek, is dat deze zich gemakkelijk laat combineren met andere activiteiten. Ook voelt luisteren naar een boek rustgevender dan lezen, is het mogelijk om een fijne houding aan te nemen, voegt de voorleesstem een dimensie toe aan het boek en zijn luisterboeken eenvoudig te vervoeren (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 49). De smartphone is, met 106 minuten per week, het meest populaire apparaat voor luisterboeken (GfK, 2023).

Verrijkt boek

De meeste e-boeklezers (81%) lezen uitsluitend ‘kale’ e-boeken, dus zonder extra digitale mogelijkheden. 8% leest wel eens een e-boek met achtergrondinformatie (zoals aanklikbare biografietjes, betekenissen van woorden), 7% met een voorgelezen of luisterversie, 7% met hyperlinks (bijvoorbeeld naar het internet) en 4% met bewegende beelden en/of animaties (KvB Boekwerk & GfK,, 2014, meting 30).

Verrijkt kinderboek

4% van de Nederlanders gebruikt weleens een digitaal kinderboek, samen met één of meerdere kinderen. Onder ouders met thuiswonende kinderen gaat het om 8% (KvB Boekwerk & GfK, 2018, meting 43).

Driekwart van de ouders van nul- tot zesjarigen leest hun kind vrijwel dagelijks voor van papier. Voor kinderboeken met digitale mogelijkheden liggen de percentages lager. 19% van de ouders van nul- tot zesjarigen zegt dat hun kind gebruik maakt van digitale voorleesverhaaltjes, podcasts of muziek via apps, goed voor een gemiddelde tijdsbesteding van 10 minuten per dag. Dit betreft een stijging ten opzichte van een jaar eerder (Nikken & Tuijnman, 2024; Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023). 4% noemt luisterboeken de favoriete media voor hun kind. Dit kunnen boeken zijn met een voorgelezen of luisterversie en/of geanimeerde of statische prenten (Netwerk Mediawijsheid & Choice, 2021).

Het gebruik van digitaal verrijkte kinderboeken vindt vaak solo plaats. 35% van de nul- tot zesjarige kinderen maakt alleen gebruik van digitale voorleesverhaaltjes en/of muziek. Voorlezen van papier is een activiteit die volgens vrijwel alle ouders juist samen gebeurt (Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023).

Doelgroep(en)