Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Luisterboek groeit in populariteit. https://www.lezen.nl/onderzoek/luisterboek-groeit-in-populariteit/.
25 april 2023

Luisterboek

19% van de Nederlanders luistert wel eens naar een voorgelezen boek of luisterboek. Dit is een daling ten opzichte van de 20% in 2020, en een stijging ten opzichte van de 18% in 2019, de 13% in 2018 en de 9% in 2016 (KvB Boekwerk & GfK, 2021). De belangrijkste reden om te kiezen voor het luisterboek, is dat deze zich gemakkelijk laat combineren met andere activiteiten. Ook voelt luisteren naar een boek rustgevender dan lezen, is het mogelijk om een fijne houding aan te nemen, voegt de voorleesstem een dimensie toe aan het boek en zijn luisterboeken eenvoudig te vervoeren (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 49). De smartphone is, met 106 minuten per week, het meest populaire apparaat voor luisterboeken (GfK, 2023).

Verrijkt boek

De meeste e-boeklezers (81%) lezen uitsluitend ‘kale’ e-boeken, dus zonder extra digitale mogelijkheden. 8% leest wel eens een e-boek met achtergrondinformatie (zoals aanklikbare biografietjes, betekenissen van woorden), 7% met een voorgelezen of luisterversie, 7% met hyperlinks (bijvoorbeeld naar het internet) en 4% met bewegende beelden en/of animaties (KvB Boekwerk & GfK,, 2014, meting 30).

Verrijkt kinderboek

4% van de Nederlanders gebruikt weleens een digitaal kinderboek, samen met één of meerdere kinderen. Onder ouders met thuiswonende kinderen gaat het om 8% (KvB Boekwerk & GfK, 2018, meting 43).

Driekwart van de ouders van nul- tot zesjarigen leest hun kind vrijwel dagelijks voor van papier. Voor kinderboeken met digitale mogelijkheden liggen de percentages lager. 11% van de ouders van nul- tot zesjarigen zegt dat hun kind gebruik maakt van digitale voorleesverhaaltjes en/of muziek via apps, goed voor een gemiddelde tijdsbesteding van 6 minuten per dag (Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023). 4% noemt luisterboeken de favoriete media voor hun kind. Dit kunnen boeken zijn met een voorgelezen of luisterversie en/of geanimeerde of statische prenten (Netwerk Mediawijsheid & Choice, 2021).

Het gebruik van digitaal verrijkte kinderboeken vindt vaak solo plaats. 35% van de nul- tot zesjarige kinderen maakt alleen gebruik van digitale voorleesverhaaltjes en/of muziek. Voorlezen van papier is een activiteit die volgens vrijwel alle ouders juist samen gebeurt (Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023).

Doelgroep(en)