Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Jongere mensen lezen minder e-boeken en meer luisterboeken. https://www.lezen.nl/onderzoek/jongere-mensen-lezen-minder-e-boeken-en-meer-luisterboeken/.
1 februari 2021

Er zijn meer 25- tot 49-jarigen die e-boeken lezen dan jonger dan 25 en ouder dan vijftig jaar. Maar de vijftigplussers die e-boeken lezen, doen dat vaker dan jongere e-boeklezers. Het verschil voor leeftijd is in lijn met dat voor gedrukte boeken, waaraan vijftigplussers meer tijd besteden (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016; KvB Boekwerk & GfK, 2016, meting 38). Voor boeken, kranten en tijdschriften geven mensen boven de vijftig jaar de voorkeur aan papier, terwijl mensen onder de vijftig jaar geen duidelijke voorkeur hebben voor papier of scherm (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019).

De leestijd van dertien- tot negentienjarigen is tussen 2013 en 2015 gedaald. Deze krimp komt voor rekening van zowel gedrukte als digitale boeken, kranten en tijdschriften. Papier laat een daling zien van 18 naar 8 minuten per dag, digitaal van 5 naar 2 minuten per dag (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016). Desondanks leest een grote groep kinderen en jongeren weleens e-boeken.

Luisterboeken worden overwegend gebruikt door jongere mensen: de helft van de luisteraars is jonger dan 35 jaar (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 49).

Doelgroep(en)