Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Jeugd leest digitaal, maar voorkeur gaat uit naar papier. https://www.lezen.nl/onderzoek/jeugd-leest-digitaal-maar-voorkeur-gaat-uit-naar-papier/.
26 juli 2021

Vier op de tien basisscholieren leest weleens e-boeken, terwijl dit onder middelbare scholieren bijna de helft is. Daarmee is het scherm voor het lezen, net als onder volwassenen, minder populair dan papier. De meeste jonge digitale lezers gebruiken de leesmedia, net als volwassenen, naast elkaar. Een kleine groep van 3% van de basis- en middelbare scholieren leest uitsluitend e-boeken. De tablet en smartphone zijn de leesapparaten die het meest in zwang zijn, gevolgd door de computer of laptop en de e-reader (DUO Onderwijsonderzoek, 2017).

Tien- tot achttienjarigen geven voor het lezen van lange teksten en boeken de voorkeur aan het papier boven het scherm. Hetzelfde geldt voor het maken van aantekeningen, dat ze liever met de hand doen. Voor het opzoeken van informatie en het leren van woordjes prefereren kinderen en jongeren de digitale media (Monitor Jeugd en Media, 2017). 

Vijftienjarigen die zowel gedrukte als digitale boeken lezen, besteden de meeste tijd aan lezen. Zij worden gevolgd door degenen die uitsluitend gedrukte boeken, uitsluitend digitale boeken en geen boeken lezen. Het leesplezier van vijftienjarigen is groter als zij digitale en papieren boeken of uitsluitend papieren boeken lezen, dan wanneer zij uitsluitend e-boeken lezen (OECD, 2021).

Hoewel studies met een experimenteel ontwerp wijzen op de mogelijkheid om het lezen, ook van lange teksten en boeken, met behulp van digitale media te bevorderen, is dit in de praktijk vooralsnog tot op zekere hoogte terug te zien.