1 december 2017

Het laatste grootschalige onderzoek naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren dateert van 2002. Het rapport dat voor u ligt, biedt een nieuwe stand van zaken.
DUO Onderwijsonderzoek vroeg bijna 6.000 leerlingen tussen de 8 en 18 jaar naar hun leesmotivatie. Niet alleen werd daarbij gekeken naar hoe gemotiveerd leerlingen zijn om te lezen, maar ook naar waarom ze al dan niet gemotiveerd zijn. Dit is waardevolle nieuwe informatie. Naast de leesmotivatie zijn ook het leesgedrag, de leesomgeving en het mediagebruik van Nederlandse kinderen en jongeren in kaart gebracht.
Hoe meer we weten over leesmotivatie, hoe gerichter we kinderen en jongeren kunnen ondersteunen. Hoe dat precies moet, daarover is het laatste woord nog niet gezegd. We hopen dat deze publicatie tot nieuwe inzichten leidt en bijdraagt aan de discussie.