Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Ouders lezen vooral voor als kind jong is. https://www.lezen.nl/onderzoek/ouders-lezen-vooral-voor-als-kind-jong-is/.
21 april 2022

Ruim een kwart van de ouders met thuiswonende kinderen leest hen (bijna) elke dag voor. Nog eens 15% doet dit minimaal één keer per week. Vier op de tien ouders lezen nooit voor. Het aantal ouders dat frequent voorleest lijkt in 2021 te zijn gegroeid ten opzichte van de voorgaande jaren. In de periode 2017-2020 lijkt er sprake te zijn geweest van een daling. In werkelijkheid kan de oorzaak voor deze ontwikkelingen liggen in veranderingen in vraagstelling en meetmoment (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55, 53, 45, 37; intern rapport Stichting Lezen & GfK, 2013).

Ouders lezen hun kinderen vooral voor als deze jong zijn. 95% van de ouders van wie het jongste kind tussen de 0 en 5 jaar is leest ten minste wekelijks voor; bij kinderen van 6 en 7 jaar gaat het om 89%. Er gaan minder ouders voorlezen vanaf het achtste levensjaar, ongeveer het moment dat kinderen zelf kunnen lezen. 61% van de ouders van wie het jongste kind tussen de 8 en 12 jaar is leest ten minste wekelijks voor; bij kinderen tussen de 13 en 18 jaar gaat het om 17% (KvB Boekwerk & GfK, 2017, meting 42). Ouders vinden hun kinderen vanaf dan in toenemende mate ’te oud’ voor voorlezen. 31% van de ouders van 12-jarigen, 49% van de ouders van 14-jarigen en 64% van de ouders van 17-jarigen noemt dit als reden om het voorlezen te staken (Stichting Lezen, 2015).

De tijd die nul- tot zesjarige kinderen aan boeken besteden om in te kijken of uit voorgelezen te worden, ligt aan het begin van 2022 op gemiddeld 32 minuten per dag. Dit is een stabilisatie ten opzichte van de 31 minuten in 2021, en een stijging ten opzichte van de 24 minuten in 2020. De stijging komt mogelijk door de de coronacrisis, waardoor mensen in 2021 en begin 2022 meer tijd in en rond het huis doorbrachten dan in 2020 (Netwerk Mediawijsheid & Choice, 2022).

Er zijn weinig verschillen tussen nul- tot tweejarigen, drie- tot vierjarigen en vijf- tot zesjarigen in de tijdsbesteding aan boekjes. Meisjes besteden hier met 36 minuten meer tijd aan dan jongens met 29 minuten (Netwerk Mediawijsheid & Choice, 2022).

Doelgroep(en)

Trefwoorden