Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Ouders lezen vooral voor als kind jong is. https://www.lezen.nl/onderzoek/ouders-lezen-vooral-voor-als-kind-jong-is/.
25 april 2023

Ruim een kwart van de ouders met thuiswonende kinderen leest hen (bijna) elke dag voor. Nog eens 15% doet dit minimaal één keer per week. Vier op de tien ouders lezen nooit voor. Het aantal ouders dat frequent voorleest lijkt in 2021 te zijn gegroeid ten opzichte van de voorgaande jaren. In de periode 2017-2020 lijkt er sprake te zijn geweest van een daling. In werkelijkheid kan de oorzaak voor deze ontwikkelingen liggen in veranderingen in vraagstelling en meetmoment (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55, 53, 45, 37; intern rapport Stichting Lezen & GfK, 2013).

Ouders lezen hun kinderen vooral voor als deze jong zijn. 95% van de ouders van wie het jongste kind tussen de 0 en 5 jaar is leest ten minste wekelijks voor; bij kinderen van 6 en 7 jaar gaat het om 89%. Er gaan minder ouders voorlezen vanaf het achtste levensjaar, ongeveer het moment dat kinderen zelf kunnen lezen. 61% van de ouders van wie het jongste kind tussen de 8 en 12 jaar is leest ten minste wekelijks voor; bij kinderen tussen de 13 en 18 jaar gaat het om 17% (KvB Boekwerk & GfK, 2017, meting 42). Ouders vinden hun kinderen vanaf dan in toenemende mate ’te oud’ voor voorlezen. 31% van de ouders van 12-jarigen, 49% van de ouders van 14-jarigen en 64% van de ouders van 17-jarigen noemt dit als reden om het voorlezen te staken (Stichting Lezen, 2015).

Ouders lezen hun nul- tot zesjarige kinderen in 2023 per dag gemiddeld 40 minuten voor. Hiernaast kijken en/of lezen kinderen zelf in boekjes gedurende 32 minuten per dag. Het totaal van 72 minuten per dag besteed aan boeken ligt fors hoger dan in voorgaande jaren. Toen ging het om achtereenvolgens 32 minuten (2022), 31 minuten (2021) en 24 minuten (2020) in totaal. Waarschijnlijk komt de stijging door een andere vraagstelling (Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023; Netwerk Mediawijsheid & Choice, 2022).

De tijd voor voorlezen en zelf boekjes bekijken en/of lezen neemt toe vanaf de peuterleeftijd. Twee- tot driejarige en vier- tot zesjarige kinderen besteden, met 77 à 78 minuten per dag, hieraan meer tijd dan nul- tot eenjarigen, met 50 minuten per dag. Kinderen die geen digitale media gebruiken, besteden twee keer zoveel tijd aan voorlezen en zelf boekjes bekijken en/of lezen dan kinderen die dit wel doen: 118 minuten tegenover 64 minuten per dag (Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023).

Doelgroep(en)

Trefwoorden