Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Ouders lezen vooral voor als kind jong is. https://www.lezen.nl/onderzoek/ouders-lezen-vooral-voor-als-kind-jong-is/.
8 april 2024

Een kwart van de ouders met thuiswonende kinderen leest hen (bijna) elke dag voor. Nog eens 13% doet dit minimaal één keer per week. Bijna vier op de tien ouders lezen nooit voor. Sinds 2019 is het voorleesgedrag redelijk stabiel (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63). 

Ouders lezen hun kinderen vooral voor als deze jong zijn. 95% van de ouders van wie het jongste kind tussen de nul en vijf jaar is leest ten minste wekelijks voor; bij kinderen van zes en zeven jaar gaat het om 89%. Er gaan minder ouders voorlezen vanaf het achtste levensjaar, ongeveer het moment dat kinderen zelf kunnen lezen. 61% van de ouders van wie het jongste kind tussen de acht en twaalf jaar is leest ten minste wekelijks voor; bij kinderen tussen de dertien en achttien jaar gaat het om 17% (KvB Boekwerk & GfK, 2017, meting 42). Ouders vinden hun kinderen vanaf dan in toenemende mate ’te oud’ voor voorlezen. 31% van de ouders van twaalfjarigen, 49% van de ouders van veertienjarigen en 64% van de ouders van zeventienjarigen noemt dit als reden om het voorlezen te staken (Stichting Lezen, 2015).

Ouders lezen hun nul- tot zesjarige kinderen in 2024 per dag gemiddeld 11 minuten voor. Hiernaast kijken en/of lezen kinderen zelf in boekjes gedurende 12 minuten per dag. Het totaal van 23 minuten per dag besteed aan boeken ligt lager dan in voorgaande jaren. Toen ging het om achtereenvolgens 72 minuten (2023), 32 minuten (2022), 31 minuten (2021) en 24 minuten (2020) in totaal (Nikken & Tuijnman, 2024; Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023; Netwerk Mediawijsheid & Choice, 2022). 

De tijd voor voorlezen en zelf boekjes bekijken en/of lezen ligt het hoogst in de peuterleeftijd. Twee- tot driejarige kinderen besteden hieraan gemiddeld 28 minuten per dag, terwijl dit voor vier- tot zesjarige kinderen op 18 minuten en voor nul- tot eenjarigen op 25 minuten ligt. Voorlezen, zelf lezen en digitale voorleesverhaaltjes zijn voor het slapen gaan de meest populaire activiteiten. Hiernaast is voorlezen de activiteit waarvan de meeste ouders aangeven dat hun kind er rustig van wordt (Nikken & Tuijnman, 2024). Kinderen die geen digitale media gebruiken, besteden twee keer zoveel tijd aan voorlezen en zelf boekjes bekijken en/of lezen dan kinderen die dit wel doen: 118 minuten tegenover 64 minuten per dag (Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023). 

Doelgroep(en)

Trefwoorden