Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Ouders lezen vooral voor als kind jong is. https://www.lezen.nl/onderzoek/ouders-lezen-vooral-voor-als-kind-jong-is/.
2 november 2023

Een kwart van de ouders met thuiswonende kinderen leest hen (bijna) elke dag voor. Nog eens 13% doet dit minimaal één keer per week. Bijna vier op de tien ouders lezen nooit voor. Sinds 2019 is het voorleesgedrag redelijk stabiel (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63). 

Ouders lezen hun kinderen vooral voor als deze jong zijn. 95% van de ouders van wie het jongste kind tussen de nul en vijf jaar is leest ten minste wekelijks voor; bij kinderen van zes en zeven jaar gaat het om 89%. Er gaan minder ouders voorlezen vanaf het achtste levensjaar, ongeveer het moment dat kinderen zelf kunnen lezen. 61% van de ouders van wie het jongste kind tussen de acht en twaalf jaar is leest ten minste wekelijks voor; bij kinderen tussen de dertien en achttien jaar gaat het om 17% (KvB Boekwerk & GfK, 2017, meting 42). Ouders vinden hun kinderen vanaf dan in toenemende mate ’te oud’ voor voorlezen. 31% van de ouders van twaalfjarigen, 49% van de ouders van veertienjarigen en 64% van de ouders van zeventienjarigen noemt dit als reden om het voorlezen te staken (Stichting Lezen, 2015).

Ouders lezen hun nul- tot zesjarige kinderen in 2023 per dag gemiddeld 40 minuten voor. Hiernaast kijken en/of lezen kinderen zelf in boekjes gedurende 32 minuten per dag. Het totaal van 72 minuten per dag besteed aan boeken ligt fors hoger dan in voorgaande jaren. Toen ging het om achtereenvolgens 32 minuten (2022), 31 minuten (2021) en 24 minuten (2020) in totaal. Waarschijnlijk komt de stijging door een andere vraagstelling (Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023; Netwerk Mediawijsheid & Choice, 2022).

De tijd voor voorlezen en zelf boekjes bekijken en/of lezen neemt toe vanaf de peuterleeftijd. Twee- tot driejarige en vier- tot zesjarige kinderen besteden, met 77 à 78 minuten per dag, hieraan meer tijd dan nul- tot eenjarigen, met 50 minuten per dag. Kinderen die geen digitale media gebruiken, besteden twee keer zoveel tijd aan voorlezen en zelf boekjes bekijken en/of lezen dan kinderen die dit wel doen: 118 minuten tegenover 64 minuten per dag (Netwerk Mediawijsheid & No Ties, 2023).

Doelgroep(en)

Trefwoorden