Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Boeken worden eerder én anders gebruikt dan digitale media. https://www.lezen.nl/onderzoek/boeken-worden-eerder-n-anders-gebruikt-dan-digitale-media/.
10 februari 2021

Jonge kinderen maken, van alle media, als eerste kennis met boeken. 85% van de 0- tot 2-jarigen is reeds in aanraking geweest met (voorlees)boekjes. Op 3- tot 4-jarige leeftijd is dit percentage gestegen naar 96%, op 5- tot 6-jarige leeftijd naar 100%. Kinderen maken gemiddeld kennis met boeken als ze 1,1 jaar jong zijn. Voor de televisie is dat 1,3 jaar, voor de tablet 2,5 jaar, voor de smartphone 2,7 jaar, voor de laptop 3,2 jaar, voor de e-reader 3,9 jaar en voor de spelcomputer 3,5 jaar (Mediawijzer & The Choice, 2018).

In de meeste jonge gezinnen gebeurt het gebruik van boeken samen en van (digitale) schermmedia alleen. 13% van de 0- tot 6-jarigen leest of bekijkt een boekje meestal in zijn of haar eentje. Bij digitale verhaaltjes gaat het om 17%, terwijl 31% filmpjes meestal alleen bekijkt en tussen de 20% en 30% allerhande spelletjes meestal alleen speelt (Mediawijzer & The Choice, 2018).

Ouders zijn actief bezig om het gebruik van boeken bij hun kinderen te stimuleren. 68% zegt vaak een voorleesboek uit de kast te pakken, meer dan de groep die de interactieve smart televisie (34%), tablet (31%) en gewone televisie (31%) aanprijst (Mediawijzer, 2016).

Doelgroep(en)