Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Meisjes lezen vaker en deels andere boeken dan jongens. https://www.lezen.nl/onderzoek/meisjes-lezen-vaker-en-deels-andere-boeken-dan-jongens/.
10 februari 2021

15-jarige jongens lezen minder vaak voor het plezier dan meisjes op deze leeftijd. Terwijl tweederde van de jongens nooit voor het plezier leest, gaat dit op voor vier op de tien meisjes (Dood, Gubbels & Segers, 2020). Meisjes lezen op 7-jarige leeftijd in de vrije tijd ook vaker in boeken dan jongens, een kloof die tot het vijftiende levensjaar in stand blijft, en ongeveer even groot blijft (Huysmans, 2013). Het sekseverschil in leesgedrag is ook gevonden bij 12- tot 25-jarigen: 84% van de meisjes en vrouwen in deze leeftijd leest weleens een boek, terwijl het gaat om 59% van de jongens en mannen (Stalpers, 2020).

Jongens en meisjes ontwikkelen vanaf jonge leeftijd overlappende en uiteenlopende lees- en genrevoorkeuren (Monitor de Bibliotheek op school, 2013). Beide seksen lezen het liefst leesboeken en hierbinnen spannende boeken, avonturenboeken en fantasieboeken. Waar meisjes een relatieve voorkeur hebben voor lees-, verhaal- en gedichtenboeken (fictie), neigen jongens relatief sterker naar strips en weetjes- en informatieve boeken (non-fictie). De leesfrequentie van tijdschriften is ongeveer gelijk voor beide seksen, maar kranten zijn iets populairder onder jongens, met name in de middelbare school leeftijd (Huysmans, 2013).

Ook hun drijfveren om te lezen verschillen deels. Het stillen van de honger naar kennis en informatie is voor beide seksen een even belangrijk motief. Meisjes lezen echter gretiger ter ontspanning en regulering van hun stemming. Ze pakken een boek ter hand om hun verveling te bestrijden, zich rustig te voelen, afleiding te zoeken of hun eenzaamheid te verlichten. Dit sekseverschil geldt voor kinderen in het voortgezet onderwijs en, in mindere mate, in het basisonderwijs. Als jongens wel lezen voor hun gemoedstoestand is dat niet om zich te ontspannen. Ze zijn juist op zoek naar spanning, sensatie en opwinding (Tellegen & Frankhuisen, 2002).

Tot slot laten de seksen zich sterker meeslepen door een hoofdpersoon van het eigen geslacht. Meisjes lezen liever boeken over meisjes – en liever niet over jongens. Jongens lezen liever boeken over jongens – en liever niet over meisjes. Dit verschil geldt overigens sterker voor jongens (Maynard, MacKay, & Smith, 2008).