Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Meisjes lezen vaker en deels andere boeken dan jongens. https://www.lezen.nl/onderzoek/meisjes-lezen-vaker-en-deels-andere-boeken-dan-jongens/.
9 oktober 2023

Vijftienjarige jongens lezen minder vaak voor het plezier dan meisjes op deze leeftijd. Terwijl tweederde van de jongens nooit voor het plezier leest, gaat dit op voor vier op de tien meisjes (Dood, Gubbels & Segers, 2020). Bij tienjarige leerlingen is een vergelijkbaar verschil gevonden tussen de seksen (Expertisecentrum Nederlands, 2023).

Meisjes lezen op zevenjarige leeftijd in de vrije tijd ook vaker in boeken dan jongens, een kloof die tot het vijftiende levensjaar in stand blijft, en ongeveer even groot blijft (Huysmans, 2013). Het sekseverschil in leesgedrag is ook gevonden bij twaalf- tot 25-jarigen: 88% van de meisjes en vrouwen in deze leeftijd leest weleens een boek, terwijl het gaat om 70% van de jongens en mannen (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 64).

Jongens en meisjes ontwikkelen vanaf jonge leeftijd overlappende en uiteenlopende lees- en genrevoorkeuren (Monitor de Bibliotheek op school, 2013). Beide seksen lezen, gedurende zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs, het liefst boeken met spanning. Terwijl meisjes een voorkeur hebben voor romans, neigen jongens sterker naar strips en graphic novels en non-fictieboeken (Qrius, 2021; Huysmans, 2013). De leesfrequentie van tijdschriften is ongeveer gelijk voor beide seksen, terwijl kranten iets populairder zijn onder jongens, met name tijdens de middelbare school (Huysmans, 2013). In de bovenbouw van de havo en het vwo lezen jongens het liefst in avonturen- en oorlogsboeken, en meisjes in thrillers en Young Adult-boeken (Dera & Doeselaar, 2022).

Gender is bij jongens doorslaggevender in hun leesgedrag dan bij meisjes. Zo geven jongens de voorkeur aan boeken met een mannelijk hoofdpersonage en over ‘jongensonderwerpen’. Voor meisjes doet het geslacht van het hoofdpersonage en of het boek beter ‘past’ bij jongens of bij meisjes er in mindere mate toe (Lepper, Stang, & McElvany, 2022; Maynard, MacKay, & Smith, 2008).