Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Meisjes vinden lezen leuker. https://www.lezen.nl/onderzoek/meisjes-vinden-lezen-leuker/.
16 mei 2023

Vijftienjarige jongens hebben minder plezier in lezen dan meisjes op deze leeftijd. De score op de leesattitude-index, die loopt van -3 naar +3, ligt bij jongens op –0,90 en bij meisjes op –0,24. De seksekloof bestaat in alle Europese landen die deelnemen aan PISA (Gubbels et al., 2019). Ten opzichte van 2009 is de score bij zowel jongens (-0,66) als meisjes (+0,02) significant en ‘betekenisvol’ gedaald (Dood, Gubbels & Segers, 2020). Ook op tienjarige leeftijd beleven jongens minder plezier aan lezen dan meisjes (Expertisecentrum Nederlands, 2023).

Het sekseverschil komt ook naar voren uit nationaal onderzoek, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Acht- tot achttienjarige meisjes geven aan het lezen van boeken leuker te vinden dan jongens (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). 12- tot 25-jarige meisjes en vrouwen scoren op een vijfpuntsschaal voor leesattitude een 3,5, terwijl dit bij jongens en mannen in deze leeftijd een 2,7 betreft (Stalpers, 2020).

Meisjes lezen op acht- tot achttienjarige leeftijd vaker dan jongens vanuit intrinsieke leesmotivatie: uit nieuwsgierigheid of om op te gaan in een verhaal. Ook lezen ze vaker dan jongens om hun emoties te reguleren: om verdriet, boosheid of verveling tegen te gaan (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). De (intrinsieke) leesmotivatie van zowel jongens als meisjes daalt tussen het tiende en zestiende levensjaar. Bij jongens is de daling in deze periode sterker dan bij meisjes (Miyamoto, Murayama & Lechner, 2020).

Trefwoorden