Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Meisjes vinden lezen leuker. https://www.lezen.nl/onderzoek/meisjes-vinden-lezen-leuker/.
10 februari 2021

15-jarige jongens hebben minder plezier in lezen dan meisjes op deze leeftijd. De score op de leesattitude-index, die loopt van -3 naar +3, ligt bij jongens op –0,90 en bij meisjes op –0,24. De seksekloof bestaat in alle Europese landen die deelnemen aan PISA (Gubbels et al., 2019). Ten opzichte van 2009 is de score bij zowel jongens (-0,66) als meisjes (+0,02) significant en ‘betekenisvol’ gedaald (Dood, Gubbels & Segers, 2020). Ook op 10-jarige leeftijd beleven jongens minder plezier aan lezen dan meisjes (Netten, Droop, Verhoeven, Meelissen, Drent & Punter, 2012).

Het sekseverschil komt ook naar voren uit nationaal onderzoek. 8- tot 18-jarige meisjes geven aan het lezen van boeken leuker te vinden dan jongens (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). 12- tot 25-jarige meisjes en vrouwen scoren op een vijfpuntsschaal voor leesattitude een 3,5, terwijl dit bij jongens en mannen in deze leeftijd een 2,7 betreft (Stalpers, 2020).

De leesattitude van meisjes daalt tussen 7- en 15-jarige leeftijd van positief naar licht positief, terwijl die van jongens verandert van licht positief naar licht negatief (Huysmans, 2013). De kloof tussen de seksen blijft ongeveer even groot. Het leesplezier loopt terug, maar dat gebeurt bij jongens en meisjes in nagenoeg dezelfde mate (Tellegen & Frankhuisen, 2002; Stokmans, 2009; Monitor de Bibliotheek op school, 2013).

Trefwoorden