10 februari 2021

Ruim acht op de tien basisscholieren geeft aan het lezen van boeken leuk te vinden. Op de middelbare school loopt dit aantal terug tot ruim de helft (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Kinderen gaan, naarmate ze ouder worden, lezen dus minder leuk vinden.

Zowel basis- als middelbare scholieren lezen in het bijzonder vanuit een intrinsieke motivatie. Ze lezen boeken om hun nieuwsgierigheid in bepaalde onderwerpen te bevredigen en om zich te kunnen onderdompelen in de wereld van een verhaal. Basissscholieren die lezen vanuit een extrinsieke motivatie, doen dat vooral voor betere schoolprestaties – en niet zozeer om het beter te doen dan andere kinderen of om bevestiging te krijgen vanuit hun omgeving. Voor middelbare scholieren speelt de extrinsieke motivatie een minder belangrijke rol (DUO Onderwijsonderzoek, 2017).