Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Meerderheid kinderen vindt lezen leuk. https://www.lezen.nl/onderzoek/meerderheid-kinderen-vindt-lezen-leuk/.
21 december 2022

Ruim acht op de tien basisscholieren geeft aan het lezen van boeken leuk te vinden. Op de middelbare school loopt dit aantal terug tot ruim de helft (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Kinderen gaan, naarmate ze ouder worden, lezen dus minder leuk vinden.

Zowel basis- als middelbare scholieren lezen in het bijzonder vanuit een intrinsieke motivatie. Ze lezen boeken om hun nieuwsgierigheid in bepaalde onderwerpen te bevredigen en om zich te kunnen onderdompelen in de wereld van een verhaal. Basisscholieren die lezen vanuit een extrinsieke motivatie, doen dat vooral voor betere schoolprestaties, en niet zozeer om het beter te doen dan andere kinderen (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Tevens doen ze dit vooral omdat ze andere mensen niet teleur willen stellen (Inspectie van het Onderwijs, 2022).