Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Nederlandse basisscholieren vinden lezen het minst leuk. https://www.lezen.nl/onderzoek/nederlandse-basisscholieren-vinden-lezen-het-minst-leuk/.
19 mei 2023

Basisscholieren houden internationaal gezien niet erg van lezen. In vergelijking met leeftijdsgenootjes uit 56 andere landen, inclusief twintig andere westerse landen, scoren tienjarigen laag op de leesattitude in het PIRLS-onderzoek, waarvoor ze stellingen beantwoorden als ‘Ik vind lezen leuk’, ‘Ik leer veel van lezen’ en ‘Ik houd ervan om met anderen te praten over wat ik gelezen heb’. 17% van de Nederlandse basisscholieren ervaart lezen als prettig, terwijl dit internationaal ruim vier op de tien is. 37% van de basisscholieren vindt lezen niet prettig, tegenover bijna twee op de tien internationaal. Nederland behoort, samen met de Scandinavische landen, tot de landen waar kinderen het minste van lezen houden (Expertisecentrum Nederlands, 2023; International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2023).

Het leesplezier is in de loop der jaren gedaald. In 2021 geeft 37% van de leerlingen aan lezen niet prettig te vinden, terwijl dit in 2016 op 31% en in 2011 op 27% lag. Nederlandse tienjarigen zijn dus steeds minder plezier aan lezen gaan beleven (Expertisecentrum Nederlands, 2023).

Nederlandse basisscholieren scoren laag op leesattitude, terwijl ze gemiddeld scoren op leesvaardigheid.

Doelgroep(en)