Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Literaire leesprestaties Nederlandse basisscholieren gedaald. https://www.lezen.nl/onderzoek/literaire-leesprestaties-nederlandse-basisscholieren-gedaald/.
19 mei 2023

De leesprestaties van Nederlandse tienjarigen zijn in 2021 gedaald ten opzichte van vijf jaar eerder. Dit geldt voor beide in PIRLS onderzochte tekstsoorten: informatieve en verhalende teksten. De prestaties van tienjarigen op beide tekstsoorten zijn gelijk aan elkaar. Dat hun prestaties op informatieve en verhalende teksten (nagenoeg) gelijk zijn, is sinds 2001 het geval (Expertisecentrum Nederlands, 2023).

Tienjarige meisjes zijn leesvaardiger dan jongens op deze leeftijd. Dit geldt voor verhalende maar niet voor informatieve teksten (Expertisecentrum Nederlands, 2023).

Doelgroep(en)