1 april 2020

Hoe ziet de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen eruit? Deze vraag staat centraal in dit rapport en werd in kaart gebracht door Cedric Stalpers op basis van eerder onderzoek van SMB/GfK. Aan het onderzoek deden 1036 jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar mee. Stalpers onderscheid in zijn rapport drie typen lezers: 1) boekmijders; zij lezen (vrijwel) niet en houden er ook niet van, 2) boektwijfelaars; zij lezen af en toe met mild enthousiasme, 3) boekenwurmen; zij lezen veel en graag.

In het rapport wordt uiteengezet hoeveel en hoe graag jongeren lezen, en wat ze dan het liefst lezen. Ook wordt bekeken welke invloed hun school, gezin en vrienden hebben op hun leesgedrag. Daarnaast wordt het koop- en leengedrag van de jongeren in kaart gebracht en krijgen we inzicht in hun kennis van het boekenaanbod en de bekendheid van leesbevorderingscampagnes onder de jongeren. Tot slot wordt gekeken hoe deze factoren met elkaar samenhangen en verklaart Stalpers waarom er verschillen bestaan in de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen.

Hoewel een aanzienlijk deel van de jongeren en jongvolwassenen niet van lezen houdt, is de meerderheid bereid om af en toe tot regelmatig te lezen. De inzichten uit dit rapport helpen ons om de leesbevordering af te stemmen op verschillende jongeren en jongvolwassenen. We komen te weten wat werkt: zo krijgen boekenwurmen van alle lezerstypen bijvoorbeeld de meeste steun van school, hun ouders en vrienden. Meer factoren die lijken bij te dragen aan de ontwikkeling tot boekenwurm leest u in het rapport.