Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Jongeren met migratieachtergrond vinden lezen leuker en nuttiger. https://www.lezen.nl/onderzoek/jongeren-met-migratieachtergrond-vinden-lezen-leuker-en-nuttiger/.
10 februari 2021

15-jarige middelbare scholieren met een migratieachtergrond beleven meer plezier aan lezen dan 15-jarige middelbare scholieren zonder migratieachtergrond (Dood, Gubbels & Segers, 2020). Middelbare scholieren met een migratieachtergrond beschouwen lezen bovendien als nuttiger: ze denken er meer baat bij te hebben, bijvoorbeeld voor hun professionele loopbaan (Stokmans, 2009). Hoewel de attitude over het lezen verschilt voor middelbare scholieren met en zonder migratieachtergrond, is de tijd die beide groepen besteden aan het lezen voor het plezier nagenoeg gelijk (Dood, Gubbels & Segers, 2020).

15-jarige middelbare scholieren die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands beleven ook meer plezier aan lezen dan 15-jarige middelbare scholieren die thuis Nederlands spreken. De andere thuistaal kan zowel een Europese als een niet-Europese taal zijn. Hoewel de attitude over het lezen verschilt voor middelbare scholieren die thuis Nederlands of een andere taal spreken, is de tijd die beide groepen besteden aan het lezen voor het plezier nagenoeg gelijk (Dood, Gubbels & Segers, 2020).