Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Positief verband tussen migratieachtergrond en leesplezier. https://www.lezen.nl/onderzoek/jongeren-met-migratieachtergrond-vinden-lezen-leuker-en-nuttiger/.
16 mei 2023

Vijftienjarige middelbare scholieren met een migratieachtergrond beleven meer plezier aan lezen dan leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond (Dood, Gubbels & Segers, 2020). Middelbare scholieren met een migratieachtergrond beschouwen lezen bovendien als nuttiger: ze denken er meer baat bij te hebben, bijvoorbeeld voor hun professionele loopbaan (Stokmans, 2009). Hoewel de attitude over het lezen verschilt voor middelbare scholieren met en zonder migratieachtergrond, is de tijd die beide groepen besteden aan het lezen voor het plezier nagenoeg gelijk (Dood, Gubbels & Segers, 2020).

Vijftienjarige middelbare scholieren die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands beleven ook meer plezier aan lezen dan leeftijdsgenoten die thuis Nederlands spreken. De andere thuistaal kan zowel een Europese als een niet-Europese taal zijn. Hoewel de attitude over het lezen verschilt voor middelbare scholieren die thuis Nederlands of een andere taal spreken, is de tijd die beide groepen besteden aan het lezen voor het plezier nagenoeg gelijk (Dood, Gubbels & Segers, 2020).

Tienjarige leerlingen die thuis soms of nooit Nederlands spreken, rapporteren meer leesplezier dan kinderen die thuis (bijna) altijd Nederlands spreken. Hoewel de leesattitude verschilt, is het leesgedrag voor beide groepen nagenoeg gelijk (Expertisecentrum Nederlands, 2023).