Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). E-boek en luisterboek vooral populair bij jongere mensen. https://www.lezen.nl/onderzoek/e-boek-en-luisterboek-vooral-populair-bij-jongere-mensen/.
9 oktober 2023

Mensen onder de 65 jaar zijn oververtegenwoordigd onder e-boeklezers. Binnen deze groep zijn de e-boeklezers die vooral papieren boeken lezen en soms een e-boek overwegend jonger dan vijftig jaar. Hetzelfde geldt voor de e-boeklezers die ongeveer evenveel papieren boeken als e-boeken lezen. E-boeklezers die vooral e-boeken lezen en soms een papieren boek, zijn juist overwegend tussen de vijftig en 64 jaar oud (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63). Dit komt mogelijk door het gebruik van de e-reader, die vooral in trek is onder oudere mensen.

Vijftigplussers die e-boeken lezen, doen dat bovendien vaker dan jongere e-boeklezers. Het verschil voor leeftijd is in lijn met dat voor gedrukte boeken, waaraan vijftigplussers meer tijd besteden (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016; KvB Boekwerk & GfK, 2016, meting 38).

Voor boeken, kranten en tijdschriften geven mensen boven de vijftig jaar de voorkeur aan papier. Mensen onder de vijftig jaar hebben geen duidelijke voorkeur voor papier of scherm (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019).

De leestijd van dertien- tot negentienjarigen is tussen 2013 en 2015 gedaald. Deze krimp komt voor rekening van zowel gedrukte als digitale boeken, kranten en tijdschriften. Papier laat een daling zien van 18 naar 8 minuten per dag, digitaal van 5 naar 2 minuten per dag (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016). Desondanks leest een grote groep kinderen en jongeren weleens e-boeken.

Luisterboeken worden overwegend gebruikt door jongere mensen: bijna de helft van de luisteraars is jonger dan 35 jaar (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Doelgroep(en)