Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Helft basisscholen doet mee aan Voorleeswedstrijd. https://www.lezen.nl/onderzoek/helft-basisscholen-doet-mee-aan-voorleeswedstrijd/.
13 oktober 2022

Kinderen het plezier laten ervaren van voorlezen: dit is het doel van De Nationale Voorleeswedstrijd. De campagne begint met schoolrondes en eindigt met een landelijke finale, waarin de meest vaardige voorlezer van het jaar wordt gekozen. Vanwege het coronavirus, en de gedeeltelijke sluiting van scholen, heeft het voorlezen en luisteren in het schooljaar 2021-2022 deels online plaatsgevonden. 3.239 basisscholen hebben meegedaan, 14% meer dan het jaar ervoor. Het betreft de eerste jaar-op-jaar-stijging sinds 2017-2018. De landelijke dekking ligt op 51% van de basisscholen.

In het schooljaar 2021-2022 hebben er 177.895 leerlingen voorgelezen of geluisterd, 18% meer dan het jaar ervoor. Het betreft de eerste jaar-op-jaar-stijging sinds 2017-2018. Deze leerlingen komen hoofdzakelijk uit de groepen 7 en 8 (waarop de Nationale Voorleeswedstrijd zich richt). Op een klein aantal scholen doen ook kinderen uit groep 1 tot en met 6 mee (Bakker, 2013). De Nationale Voorleeswedstrijd bereikt 51% van de groep 7- en 8-leerlingen en 13% van alle basisscholieren in Nederland.

Er worden steevast méér meisjes tot schoolkampioen gekroond dan jongens. In de eerste 25 edities tot en met 2018 is gemiddeld 79% van de winnaars een meisje. De voorsprong van meisjes is in de loop der jaren wel geslonken. Zo was in 2021-2022 28% van de winnaars een jongen, terwijl het in 2010-2011 om 18% ging. Vermoedelijk melden meisjes zich vaker aan als deelnemer aan de Voorleeswedstrijd.

Meisjes melden zich vermoedelijk vaker aan als deelnemer aan de Voorleeswedstrijd. Schoolkampioenen noemen zelf als beweegreden om mee te doen dat ze graag lezen en het leuk vinden om voor te lezen (78%). Hiernaast staan zij graag op een podium (36%) en vinden het leuk om mee te doen aan wedstrijden (33%) (Stichting Lezen, 2022).

De meest voorgelezen schrijvers zijn in de loop der jaren nauwelijks veranderd: Roald Dahl, Tosca Menten, Paul van Loon en Jacques Vriens. De meest populaire serieboeken om voor te lezen zijn Dagboek van een muts van Rachel Renee Russell (het meest voorgelezen boek in 2021-2022), De waanzinnige boomhut van Andy Griffiths en Terry Denton, Het leven van een loser van Jeff Kinney en Juf Braaksel van Carry Slee. 

Basisscholen doen vooral mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd om het voorlezen bij hun leerlingen te promoten. Daarnaast wensen ze hen in aanraking te brengen met nieuwe kinder- en jeugdboeken, en daarmee het zelf (stil) lezen te bevorderen. Scholen lijken op de hoogte van de positieve spiraal, want ze willen met deelname tevens het leesplezier en de leesvaardigheid stimuleren (Bakker, 2013).

Deelnemende scholen besteden over het algemeen veel aandacht aan leesbevordering. Het merendeel heeft een leescoördinator aangesteld, die docenten aanspoort om enthousiaste leesbevorderaars te zijn. Ook het actueel en kwalitatief hoogstaand houden van de boekencollectie is speerpunt, evenals een samenwerking met de openbare bibliotheek. Verder is er veel aandacht voor leesactiviteiten, zoals voorlezen, vrij (stil) lezen en praten over boeken (Bakker, 2013). Het leesklimaat op deelnemende scholen is gunstiger dan op scholen die niet meedoen aan de Nationale Voorleeswedstrijd (Jansen, 2008).

Doelgroep(en)