Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Bibliotheken en scholen werken samen om lezen te bevorderen. https://www.lezen.nl/onderzoek/bibliotheken-en-scholen-werken-samen-om-lezen-te-bevorderen/.
14 juli 2022

De bibliotheek en de school bundelen vaak de krachten. Openbare bibliotheken werken op het gebied van leesbevordering samen met 74% van de basisscholen in het werkgebied, een daling ten opzichte van de 84% in het jaar ervoor (Koninklijke Bibliotheek, 2022). Onder middelbare scholen gaat het om 30%, een daling ten opzichte van de 33% in het jaar ervoor. Bibliotheken werken vooral samen met middelbare scholen die vmbo aanbieden, gevolgd door havo en vwo (Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Samenwerking basisonderwijs

De samenwerking met basisscholen kan verschillende diensten en activiteiten omvatten. 86% geeft collectieadvies aan scholen, 82% biedt ondersteuning bij het organiseren van activiteiten op school, 73% geeft advies rondom het taal- en leesbeleid, 72% organiseert workshops en trainingen aan leerkrachten, en 71% geeft advies over het gebruik van boeken bij zaakvakken. Het aantal bibliotheken dat informatieavonden en workshops voor ouders organiseert is gedaald van 72% naar 41%. Waarschijnlijk komt dit door de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, waardoor groepsbijeenkomsten niet mogelijk waren. Vrijwel alle bibliotheken bieden een of meer leesbevorderingsactiviteiten aan, zoals De Nationale Voorleeswedstrijd, de Kinderboekenweek en De Nationale Voorleesdagen (Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Ruim 2.200 basisscholen maken gebruik van het advies van de bibliotheek bij het opstellen van een leesplan. Dit is minder dan de 2.500 basisscholen twee jaar eerder, maar meer dan de 2.100 basisscholen vier jaar eerder (Koninklijke Bibliotheek, 2022). 78% van de basisscholen organiseert weleens klassenbezoeken aan de wijkvestiging, terwijl 7% weleens naar de lokale boekhandel gaat (DUO Omnibusonderzoek, 2014).

Zeven op de tien bibliotheken geeft aan dat de onderwijsspecialist de samenwerking met het basisonderwijs vormgeeft, gevolgd door de leesconsulent met 59%. De samenwerking met scholen en de eigen expertise zijn volgens bibliotheken de grootste successen. Een gebrek aan personeel en financiering en de sluiting van scholen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vormen in hun ogen de grootste knelpunten (Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Samenwerking voortgezet onderwijs

De samenwerking met middelbare scholen bestaat met name uit het aanbieden en uitvoeren van leesbevorderingscampagnes en -activiteiten, zoals Nederland Leest Junior, Read2Me!, de Jonge Jury en de Boekenweek voor Jongeren. 85% van de bibliotheken faciliteert middelbare scholen hierin. Voor leesbevorderingsprogramma’s zoals de Bibliotheek op school ligt dit percentage op 41% (Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Hiernaast leveren de bibliotheken collecties aan middelbare scholen (68%), voeren ze activiteiten en werkvormen uit (61%), geven ze advies over het taal- en leesbeleid (42%), organiseren ze schrijversbezoeken (39%), geven ze advies over het gebruik van boeken bij zaakvakken (35%), helpen ze bij het opstellen van het leesplan (24%) en/of geven ze workshops of trainingen aan docenten (12%). Bij het uitvoeren van activiteiten en werkvormen en het opstellen van het leesplan is er groei ten opzichte van een jaar eerder. Bibliotheken geven aan dat vrij lezen bij een kwart van de middelbare scholen op het lesrooster staat (Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Zes op de tien bibliotheken geeft aan dat de onderwijsspecialist de samenwerking met het voortgezet onderwijs vormgeeft, gevolgd door de leesconsulent met 35%. De samenwerking met partners en de eigen expertise zijn volgens bibliotheken de grootste successen. Een gebrek aan personeel en financiering en de sluiting van scholen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vormen in hun ogen de grootste knelpunten (Koninklijke Bibliotheek, 2022).