Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Bibliotheken en scholen werken samen om lezen te bevorderen. https://www.lezen.nl/onderzoek/bibliotheken-en-scholen-werken-samen-om-lezen-te-bevorderen/.
26 april 2021

De Bibliotheek op school is niet de enige manier waarop bibliotheken en scholen de krachten bundelen. Openbare bibliotheken werken op het gebied van leesbevordering samen met 84% van de basisscholen in het werkgebied, nagenoeg evenveel als de 83% in het jaar ervoor (Koninklijke Bibliotheek, 2021). Onder middelbare scholen gaat het om 33%, een stijging ten opzichte van de 31% het jaar ervoor. Bibliotheken werken vooral samen met middelbare scholen die vmbo aanbieden, gevolgd door havo en vwo (Koninklijke Bibliotheek, 2021).

De samenwerking met basisscholen kan verschillende diensten en activiteiten omvatten. 88% van de bibliotheken helpt basisscholen om activiteiten in de groep of de schoolbibliotheek te organiseren, 72% organiseert informatieavonden en workshops voor ouders en 78% geeft workshops en trainingen aan leerkrachten. Deze percentages zijn lager dan een jaar eerder. Waarschijnlijk komt dit door de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, waardoor groepsbijeenkomsten niet mogelijk waren. Driekwart geeft advies over het gebruik van boeken bij zaakvakken, terwijl vrijwel alle bibliotheken een of meer leesbevorderingsactiviteiten (De Nationale Voorleeswedstrijd, de Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen) aanbieden aan het basisonderwijs (Koninklijke Bibliotheek, 2021). 

2.500 basisscholen maken gebruik van het advies van de bibliotheek bij het opstellen van een leesplan. Dit is meer dan de 2.100 basisscholen drie jaar eerder (Koninklijke Bibliotheek, 2021). 78% van de basisscholen organiseert weleens klassenbezoeken aan de wijkvestiging, terwijl 7% weleens naar de lokale boekhandel gaat (DUO Omnibusonderzoek, 2014).

De samenwerking met middelbare scholen bestaat met name uit het aanbieden en uitvoeren van leesbevorderingsactiviteiten, zoals Read2Me!, de Jonge Jury en de Boekenweek voor Jongeren. 58% van de bibliotheken doet dit met middelbare scholen. Daarnaast ontvangen de scholen advies over het gebruik van boeken bij zaakvakken (39%), de collectie (36%) en taal- en leesbeleid (34%). Tevens voeren bibliotheken activiteiten en/of werkvormen uit (48%), geven ze workshops of trainingen aan docenten (26%) en stellen ze het leesplan op (26%). Deze percentages zijn lager dan een jaar eerder. Waarschijnlijk komt dit door de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus (Koninklijke Bibliotheek, 2021).