Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). De leerlingpopulatie groeit. https://www.lezen.nl/onderzoek/de-leerlingpopulatie-groeit/.
14 februari 2022

Nederland telt een groeiend aantal leerlingen, studenten en andere onderwijsvolgenden. Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe groter de groei sinds de eeuwwisseling. Het aantal middelbare scholieren is sinds 2000-2001 met 4% toegenomen, het aantal mbo’ers met 13%, het aantal hbo’ers met 57% en het aantal universitair studenten met 99%. Alleen het aantal basisscholieren is sinds 2000-2001 met 11% gedaald (CBS, 2021). Dit komt doordat er in Nederland minder kinderen worden geboren (CBS, 2021).

Als gevolg van het dalende geboortecijfer is het aantal middelbare scholieren sinds 2016-2017 eveneens begonnen met krimpen. Het aantal mbo-scholieren liep terug tussen 2010-2011 en 2015-2016, om sindsdien weer op te krabbelen. In het huidige decennium zet zich naar voorspelling opnieuw een daling in. Op het hbo wordt dan eveneens een daling voorzien. De aanwas op de universiteit zet zich het komende decennium door, om rond 2030 te gaan dalen (Onderwijs in Cijfers, 2021).

40% van de middelbare scholieren zit in een algemeen leerjaar, goed voor 378.302 leerlingen. 20% volgt vmbo jaar 3 of 4 (190.488 leerlingen), 17% havo jaar 3 tot en met 5 (162.373 leerlingen) en 19% vwo jaar 3 tot en met 6 (173.410 leerlingen). Terwijl het aantal vmbo-leerlingen de laatste jaren daalt, is het aantal havisten en vwo’ers toegenomen (CBS, 2021).