10 februari 2021

Nederland telt een groeiend aantal leerlingen, studenten en andere onderwijsvolgenden. Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe groter de groei sinds de eeuwwisseling. Het aantal middelbare scholieren is sinds 2000-2001 met 6% toegenomen, het aantal mbo’ers met 11%, het aantal hbo’ers met 48% en het aantal universitair studenten met 85%. Alleen het aantal basisscholieren is sinds 2000-2001 met 10% gedaald (CBS, 2020). Dit komt doordat er in Nederland minder kinderen worden geboren (CBS, 2020).

Als gevolg van het dalende geboortecijfer is het aantal middelbare scholieren sinds 2016-2017 eveneens begonnen met krimpen. Het aantal mbo-scholieren liep terug tussen 2010-2011 en 2015-2016, om sindsdien weer op te krabbelen. Na 2020 zet zich naar voorspelling opnieuw een daling in. Op het hbo wordt vanaf 2020 eveneens een daling voorzien. De aanwas op de universiteit zet zich de komende jaren door, om rond 2030 te gaan dalen (Onderwijs in Cijfers, 2020).

40% van de middelbare scholieren zit in een algemeen leerjaar, goed voor 382.312 leerlingen. 21% volgt vmbo jaar 3 of 4 (201.556 leerlingen), 17% havo jaar 3 tot en met 5 (164.148 leerlingen) en 18% vwo jaar 3 tot en met 6 (173.107 leerlingen). Terwijl het aantal vmbo-leerlingen de laatste jaren daalt, is het aantal havisten en vwo’ers toegenomen (CBS, 2020).