Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). De leerlingpopulatie groeit. https://www.lezen.nl/onderzoek/de-leerlingpopulatie-groeit/.
31 januari 2023

Nederland telt een groeiend aantal leerlingen, studenten en andere onderwijsvolgenden. Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe groter de groei sinds de eeuwwisseling. Het aantal middelbare scholieren is sinds 2000-2001 met 4% toegenomen, het aantal mbo’ers met 12%, het aantal hbo’ers met 57% en het aantal universitair studenten met 107%. Alleen het aantal basisscholieren is sinds 2000-2001 met 12% gedaald (CBS, 2022). Dit komt doordat er in Nederland minder kinderen worden geboren (CBS, 2022).

Als gevolg van het dalende geboortecijfer is het aantal middelbare scholieren sinds 2016-2017 eveneens begonnen met krimpen. Het aantal mbo-scholieren liep terug tussen 2010-2011 en 2015-2016, om sindsdien weer op te krabbelen. In 2021-2022 is er sprake van een nieuwe daling, die zich in het komende decennium waarschijnlijk voortzet. Op het hbo wordt dan eveneens een daling voorzien. De aanwas op de universiteit zet zich het komende decennium door (Onderwijs in Cijfers, 2022).

41% van de middelbare scholieren zit in een algemeen leerjaar, goed voor 383.616 leerlingen. 20% volgt vmbo jaar 3 of 4 (184.621 leerlingen), 17% havo jaar 3 tot en met 5 (160.759 leerlingen) en 18% vwo jaar 3 tot en met 6 (171.027 leerlingen). Terwijl het aantal vmbo-leerlingen de laatste jaren daalt, is het aantal havisten en vwo’ers toegenomen (CBS, 2022).