Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). De leerlingpopulatie groeit. https://www.lezen.nl/onderzoek/de-leerlingpopulatie-groeit/.
27 januari 2024

Nederland telt een groeiend aantal leerlingen, studenten en andere onderwijsvolgenden. Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe groter de groei sinds de eeuwwisseling. Het aantal middelbare scholieren is sinds 2000-2001 met 5% toegenomen, het aantal mbo’ers met 7%, het aantal hbo’ers met 53% en het aantal universitair studenten met 107%. Alleen het aantal basisscholieren is sinds 2000-2001 met 12% gedaald (CBS, 2023). Dit komt doordat er in Nederland minder kinderen worden geboren (CBS, 2023).

Als gevolg van het dalende geboortecijfer is het aantal middelbare scholieren sinds 2016-2017 eveneens begonnen met krimpen. In 2022-2023 is er een kleine opleving ten opzichte van het schooljaar ervoor, maar voor de komende jaren wordt er een verdere daling voorspeld (Onderwijs in Cijfers, 2023). Het aantal mbo-scholieren liep terug tussen 2010-2011 en 2015-2016, om sindsdien weer op te krabbelen. Vanaf 2021-2022 is er sprake van een nieuwe daling, die zich in het komende decennium waarschijnlijk voortzet (Onderwijs in Cijfers, 2023). Op het hbo vindt in 2022-2023 een daling plaats, die zich waarschijnlijk eveneens zal continueren (Onderwijs in Cijfers, 2023). De aanwas op de universiteit zet zich het komende decennium naar voorspelling in afgevlakte vorm door (Onderwijs in Cijfers, 2023). 

42% van de middelbare scholieren zit in een algemeen leerjaar, goed voor 393.860 leerlingen. 20% volgt vmbo jaar 3 of 4 (187.470 leerlingen), 17% havo jaar 3 tot en met 5 (159.960 leerlingen) en 18% vwo jaar 3 tot en met 6 (166.200 leerlingen). Terwijl het aantal vmbo-leerlingen ten opzichte van een jaar eerder groeit, is het aantal havisten en vwo’ers afgenomen (CBS, 2023).