Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Breed bereik Nationale Voorleesdagen. https://www.lezen.nl/onderzoek/breed-bereik-nationale-voorleesdagen/.
2 februari 2022

Acht op de tien Nederlanders zijn bekend met deze tiendaagse campagne, die het plezier in voorlezen onder de aandacht brengt. Het zijn met name ouders van jonge kinderen, vrouwen, en midden en hoger opgeleiden die De Nationale Voorleesdagen van naam kennen (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55).

Het Prentenboek van het Jaar was in 2021 Coco kan het! van Loes Riphagen. 664 boekhandels, 51% van het totaal, heeft de mini-editie (oplage: 35.119 exemplaren) van dit boek besteld. Drie op de tien ouders geeft aan bekend te zijn met het Prentenboek van het Jaar (Direct Research, 2021, intern rapport).

De Nationale Voorleesdagen worden uitgevoerd door organisaties die kinderen helpen zich te ontwikkelen als lezer. Zij ontvangen een informatiepakket met promotionele en educatieve materialen, zoals flyers, boekjes, lessuggesties, knuffels en vingerpoppetjes. In 2021 is op deze manier 97% van de bibliotheken, 93% van de kinderdagverblijven en 32% van de basisscholen bereikt. Hiernaast hebben 2.191 docenten het online lesmateriaal gedownload, een daling van 8% ten opzichte van een jaar eerder.

78% van de kinderdagverblijven en basisscholen zegt vrijwel elk jaar mee te doen aan De Nationale Voorleesdagen. In de kinderopvang blijkt de voorbereiding en uitvoering van de campagne actiever te verlopen dan in de onderbouw van het basisonderwijs. Medewerkers van het kinderdagverblijf lezen vooral voor uit het Prentenboek van het Jaar, terwijl docenten in het basisonderwijs hiernaast vaker andere boeken uit de Prentenboeken Top 10 voorlezen. Kinderdagverblijven die meedoen aan BoekStart in de kinderopvang en basisscholen die meedoen aan de Bibliotheek op school nemen actiever deel aan de campagne (Kantar Public, 2020).