Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Breed bereik Nationale Voorleesdagen. https://www.lezen.nl/onderzoek/breed-bereik-nationale-voorleesdagen/.
8 maart 2023

Zeven op de tien Nederlanders zijn bekend met deze tiendaagse campagne, die het plezier in voorlezen onder de aandacht brengt. Dit is een daling ten opzichte van het jaar ervoor, toen het ging om acht op de tien. Het zijn met name ouders van jonge kinderen, vrouwen, en midden en hoger opgeleiden die De Nationale Voorleesdagen van naam kennen (KvB Boekwerk & GfK, 2022, meting 59). 53% van de ouders met jonge kinderen geeft aan iets te hebben gelezen, gehoord of gezien over de campagne (Direct Research, 2022, intern rapport).

Het Prentenboek van het Jaar was in 2022 Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. 522 boekhandels, ongeveer 40% van het totaal, hebben de mini-editie (oplage: 36.337 exemplaren) van dit boek besteld. Het werkelijke bereik ligt waarschijnlijk tussen de vier en zes op de tien, omdat sommige boekhandels de materialen verspreiden naar meerdere vestigingen. Drie op de tien ouders geeft aan bekend te zijn met het Prentenboek van het Jaar (Direct Research, 2021, intern rapport).

De Nationale Voorleesdagen worden uitgevoerd door organisaties die kinderen helpen zich te ontwikkelen als lezer. Zij ontvangen een informatiepakket met promotionele en educatieve materialen, zoals flyers, boekjes, lessuggesties, knuffels en vingerpoppetjes. In 2022 zijn op deze manier 78% van de bibliotheekvestigingen en nagenoeg alle hoofdvestigingen, 92% van de kinderdagverblijven en 34% van de basisscholen bereikt. Hiernaast is het online lesmateriaal bijna 7.000 keer gedownload, een stijging van 27% ten opzichte van een jaar eerder.

In de kinderopvang blijkt de voorbereiding en uitvoering van de campagne actiever te verlopen dan in de onderbouw van het basisonderwijs. Medewerkers van het kinderdagverblijf lezen vooral voor uit het Prentenboek van het Jaar, terwijl docenten in het basisonderwijs hiernaast vaker andere boeken uit de Prentenboeken Top 10 voorlezen. Kinderdagverblijven die meedoen aan BoekStart in de kinderopvang en basisscholen die meedoen aan de Bibliotheek op school nemen actiever deel aan de campagne (Kantar Public, 2020).