Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Breed bereik Nationale Voorleesdagen. https://www.lezen.nl/onderzoek/breed-bereik-nationale-voorleesdagen/.
13 februari 2024

Zeven op de tien Nederlanders zijn bekend met deze tiendaagse campagne, die het plezier in voorlezen onder de aandacht brengt. Dit aantal is stabiel ten opzichte van een jaar eerder en betreft een daling ten opzichte van twee jaar eerder, toen het ging om acht op de tien. Het zijn met name ouders van jonge kinderen, vrouwen, en midden en hoger opgeleiden die De Nationale Voorleesdagen van naam kennen (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Onder de doelgroep van ouders met jonge kinderen ligt de naamsbekendheid op ruim negen op de tien. 30% geeft aan de inhoud van de campagne goed te kennen, 44% ‘weet een beetje weet wat er tijdens de campagne gebeurt’ en 18% kent de campagne uitsluitend van naam. Het gaat vooral om ouders met jonge kinderen die zelf intens boeken lezen en voorlezen (Direct Research, 2023, intern rapport).

Het Prentenboek van het Jaar was in 2023 Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte. 531 boekhandels, ongeveer 40% van het totaal, hebben de mini-editie (oplage: 32.699 exemplaren) van dit boek besteld. Het werkelijke bereik ligt waarschijnlijk tussen de vier en zes op de tien, omdat sommige boekhandels de materialen verspreiden naar meerdere vestigingen. Een derde van de ouders geeft aan bekend te zijn met het Prentenboek van het Jaar (Direct Research, 2023, intern rapport).

De Nationale Voorleesdagen worden uitgevoerd door organisaties die kinderen helpen zich te ontwikkelen als lezer. Zij ontvangen een informatiepakket met promotionele en educatieve materialen, zoals flyers, boekjes, lessuggesties, knuffels en vingerpoppetjes. In 2023 zijn op deze manier 67% van de bibliotheekvestigingen en nagenoeg alle hoofdvestigingen, 87% van de kinderdagverblijven en 30% van de basisscholen bereikt. Hiernaast is het online lesmateriaal bijna 5.000 keer gedownload, een daling van 30% ten opzichte van een jaar eerder.

In de kinderopvang blijkt de voorbereiding en uitvoering van de campagne actiever te verlopen dan in de onderbouw van het basisonderwijs. Medewerkers van het kinderdagverblijf lezen vooral voor uit het Prentenboek van het Jaar, terwijl docenten in het basisonderwijs hiernaast vaker andere boeken uit de Prentenboeken Top 10 voorlezen. Kinderdagverblijven die meedoen aan BoekStart in de kinderopvang en basisscholen die meedoen aan de Bibliotheek op school nemen actiever deel aan de campagne (Kantar Public, 2020).