3 maart 2021

Zeven op de tien Nederlanders zijn bekend met deze tiendaagse campagne, die het plezier in voorlezen onder de aandacht brengt. Het zijn met name vrouwen, mensen tussen de 35 en 49 en hoger opgeleiden die De Nationale Voorleesdagen van naam kennen (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

Het Prentenboek van het Jaar was in 2020 Moppereend van Joyce Dunbar & Petr Horácek. 49% van de boekhandels heeft de mini-editie (oplage: 34.550 exemplaren) van dit boek besteld, minder dan de 54% in het jaar ervoor. De bijbehorende video voor YouTube is in de campagneperiode 1.898 keer bekeken.

De Nationale Voorleesdagen worden uitgevoerd door organisaties die kinderen helpen zich te ontwikkelen als lezer. Zij ontvangen een informatiepakket met promotionele en educatieve materialen, zoals flyers, boekjes en lessuggesties. In 2020 is op deze manier 92% van de kinderdagverblijven, 64% van de bibliotheken en 33% van de basisscholen bereikt. Terwijl het bereik in de kinderopvang in de loop der jaren is gegroeid en in het basisonderwijs stabiel is gebleven, heeft er in de bibliotheeksector een daling plaatsgevonden.

78% van de kinderdagverblijven en basisscholen doet vrijwel elk jaar mee aan De Nationale Voorleesdagen. In de kinderopvang blijkt de voorbereiding en uitvoering van de campagne actiever te verlopen dan in de onderbouw van het basisonderwijs. Medewerkers van het kinderdagverblijf lezen vooral voor uit het Prentenboek van het Jaar, terwijl docenten in het basisonderwijs hiernaast vaker andere boeken uit de Prentenboeken Top 10 voorlezen. Kinderdagverblijven die meedoen aan BoekStart in de kinderopvang en basisscholen die meedoen aan de Bibliotheek op school nemen actiever deel aan de campagne (Kantar Public, 2020).