Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Bibliotheek actief in voor- en vroegschoolse educatie. https://www.lezen.nl/onderzoek/bibliotheek-actief-in-voor-en-vroegschoolse-educatie/.
14 juli 2022

Bibliotheken bieden verschillende vormen van dienstverlening aan op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. 85% organiseert trainingen of andere vormen van educatieve ondersteuning. 54% van de bibliotheken doet dit voor pedagogisch medewerkers en 43% voor ouders, een daling ten opzichte van de respectievelijk 62% en 57% een jaar eerder en de 77% en 74% twee jaar eerder. Waarschijnlijk komt deze daling door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, waardoor groepsbijeenkomsten niet tot beperkt mogelijk waren (Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Veel bibliotheken slaan de handen ineen met andere opvoedkundige instanties. 95% werkt op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie samen met het consultatiebureau, 94% met de gemeente, 88% met kinderopvanginstellingen en 85% met basisscholen. Deze percentages zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Bibliotheken werken gemiddeld met vijf à zes partners samen, tegen drie in het jaar 2016-2017 (Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Bibliotheken proberen op verschillende manieren taalarme gezinnen te bereiken met de dienstverlening voor voor- en vroegschoolse educatie. 59% werkt samen met partners die zich mede richten op laagtaalvaardige ouders, zoals consultatiebureaus en welzijnsorganisaties. 56% van de bibliotheken voert beleid op de verbinding tussen een preventieve en curatieve aanpak van laaggeletterdheid, terwijl 46% speciale activiteiten voor taalarme ouders organiseert, zoals voorleesbijeenkomsten en ouder-kindcafés (Koninklijke Bibliotheek, 2022).

Zeven op de tien bibliotheken geven aan dat de educatief specialist de dienstverlening voor vroeg- en voorschoolse educatie vormgeeft. Bij 65% betreft het de BoekStartcoördinator en/of de projectleider van de VoorleesExpress, terwijl het bij 62% gaat om de voorleesconsulent. De samenwerking met partners en de eigen expertise zijn volgens bibliotheken de grootste successen. Een gebrek aan personele bezetting en het vinden van de doelgroep vormen de grootste knelpunten (Koninklijke Bibliotheek, 2022).