Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). VoorleesExpress stimuleert het verhaalbegrip. https://www.lezen.nl/onderzoek/voorleesexpress-stimuleert-het-verhaalbegrip/.
28 september 2023

Ouders met een kind met het risico op een taalachterstand krijgen een bijzonder bezoek: twintig weken lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om het voorleesritueel te introduceren en de taalontwikkeling te stimuleren. De kinderen (tussen de 2 en 8 jaar oud) worden voorgelezen en doen taalspelletjes, hun ouders krijgen tips & tricks voor hoe dit zelf te doen en er vindt een bibliotheekbezoek plaats om kennis te maken met het boekenaanbod. De VoorleesExpress is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

De VoorleesExpress opereert anno 2022 vanaf 560 locaties in Nederland, zoals bibliotheken en welzijnsorganisaties. Dit is een stijging van 25% ten opzichte van de 447 locaties in 2021. De groei komt mede doordat meer bibliotheken het programma ondersteunen en uitvoeren, waardoor ook kleine dorpen kunnen worden bereikt. Driekwart van de 139 overkoepelende organisaties die de VoorleesExpress in 2022 ondersteunen en uitvoeren betreft een basisbibliotheek. Driekwart van alle basisbibliotheken in Nederland biedt de VoorleesExpress aan.

Er zijn anno 2022 ruim 4.500 vrijwilligers actief voor de VoorleesExpress. Zij hebben gedurende dit jaar in totaal 4.100 gezinnen bezocht en begeleid. Het aantal vrijwilligers is stabiel ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het aantal gezinnen met 11% is gegroeid. Het betreft de eerste stijging sinds de coronacrisis. Met de DoorleesExpress vindt er een pilot plaats voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Hier hebben in 2022 200 gezinnen aan meegedaan.

De VoorleesExpress slaagt in haar doelstelling om de taal- en leesontwikkeling te stimuleren. De interventie bereikt de doelgroep van gezinnen met risico op taalachterstanden. De kinderen in deze gezinnen gaan gedurende de twintig weken significant en ‘betekenisvol’ vooruit op het verhaalbegrip, maar niet op woordenschat. Ook leren ze meer boeken kennen, een effect dat zich na afloop van de interventie voortzet. De ouders gaan gedurende de interventie vaker voorlezen, en gaan hier na afloop eveneens mee door (Broens & Van Steensel, 2019).

De VoorleesExpress heeft tijdens de coronacrisis vaak online plaatsgevonden, waarbij ook de mogelijkheid bestond om gebruik te maken van digitale prentenboeken. Vrijwilligers blijken overwegend tevreden te zijn over de online huisbezoeken en de digitale prentenboeken. Vijftien van de negentien onderzochte gezinnen gebruiken de digitale prentenboeken, naast de sessie met de vrijwilliger, ook zelfstandig. Op basis van dit onderzoek lijkt een online editie van de VoorleesExpress werkbaar op het moment dat fysieke huisbezoeken niet mogelijk zijn (Van Steensel, De Koning & Hagendoorn, 2021).