Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Uitgesproken Poëzie

Symposium over poëzievoordracht in de klas 

Poetry slam is hip and happening, terwijl de kunst van het memoriseren en declameren geen vaste plaats (meer) heeft in de klas. Vlaanderen heeft declamatie wél in het curriculum opgenomen, Engeland organiseert al jaren een nationale declamatiewedstrijd voor scholen en in de Arabische wereld is een talentenshow voor poëzievoordracht (denk aan The Voice​) immens populair. Missen we iets in Nederland? Om het belang van uitgesproken poëzie te onderzoeken, organiseren we op dinsdag 5 november het symposium Uitgesproken poëzie: over poëzievoordracht in de klas.

Na het succesvolle symposium Als je goed om je heen kijkt: over poëzie in de klas richten we ons dit jaar opnieuw op de kracht van poëzie buiten de bundel: de hardop en luidkeels uitgesproken poëzie. Het symposium is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs en leerkrachten in het primair onderwijs.

De middag biedt alle ruimte aan docenten, voordrachtskunstenaars en wetenschappers om met elkaar in gesprek te gaan over het nut van de voordracht en de kracht van de declamatie. We laten docenten aan het woord die met poëzievoordracht werken, wetenschappers die de voordrachtcultuur (willen) bestuderen, en, niet in de laatste plaats, de voordrachtskunstenaars zélf.

 

Dit symposium wordt georganiseerd door 

 

Dit symposium wordt gesteund door:

Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) van de Universiteit Utrecht
Centre for the Humanities (CfH) van de Universiteit Utrecht

Heeft u vragen over dit symposium? Neem dan contact op met Daan Beeke via dbeeke@lezen.nl