Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Ik wil...

een abonnement op tijdschrift Lezen

Een abonnement op tijdschrift Lezen is voor lezers in Nederland kosteloos. Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier en u ontvangt tijdschrift Lezen vanaf het eerstvolgende nummer. 

Lezen, tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie, verschijnt vier keer per jaar. Lezen richt zich op professionals in Nederland die werken met kinderen en jongeren van 0-18 jaar, die het leesbevorderingswerk dagelijks in de praktijk vormgeven, in de kinderopvang, op school, in de boekhandel en bibliotheek.

Adreswijziging

Een adreswijziging voor het tijdschrift kunt u hier doorgeven.

Opzegging

Wilt u het tijdschrift niet meer ontvangen? dan kunt u dat hier aangeven

Vragen

Heeft u andere vragen m.b.t. ons de levering van ons tijdschrift? Stel ze hier.