7 november 2023

Vrij lezen helpt om van leerlingen lezers te maken. Hoe dat kan is toegelicht aan de hand van negen ingrediënten in Vrij lezen in de klas, de zesde infographic in de reeks Lezen in beeld.  Verschillende stappen worden hier besproken: de noodzaak van een aantrekkelijke schoolbibliotheek, begeleiding bij boekkeuze, boekpromotie en boekenkring, het aanbieden van uitdagende en interessante teksten, leesroutine, het betrekken van alle leerlingen, praten over boeken en boeken mee naar huis nemen. Dit alles vanuit het idee; lezers maken lezers.

De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school stimuleert kinderen en jongeren om meer te lezen. Op meer dan de helft van de basisscholen en bijna een kwart van de middelbare scholen ondersteunt de Bibliotheek met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale) leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier. Kijk voor meer informatie op debibliotheekopschool.nl of neem contact op via info@debibliotheekopschool.nl

Infographicreeks Lezen in beeld

Bekijk ook de andere delen van onze infographicreeks Lezen in beeld: Onderwijs in begrijpend lezen, Lezen in het mbo, Lezen in het voortgezet onderwijs, Lezen in het primair onderwijs en Voorlezen aan de allerjongsten.

Doelgroep(en)