23 juli 2021

Tijd en aandacht voor vrij lezen, effectief leesonderwijs en het leesklimaat op school. Deze drie onderzoeksbevindingen over lezen op de middelbare school staan samen met nog vijf andere bevindingen in een overzichtelijke infographic. Deze infographic over lezen in het voortgezet onderwijs is de derde in onze reeks Lezen in beeld.

Inforgaphic lezen in het vo

Lezen op de middelbare school

Wat is voorwaardelijk om van jongeren lezers te maken? We hebben uit nationaal en internationaal onderzoek acht feiten over lezen voor jongeren verzameld. Uit deze onderzoeken blijkt dat het belangrijk is dat er doorlopend (in alle leerjaren) en in de breedte (bij alle vakken) aandacht is voor lezen. Op die manier is de kans groter dat jongeren uitgroeien tot vaardige en enthousiaste lezers.

Een ander onderzoek laat zien dat creatief schrijven het leesbegrip stimuleert (met name bij minder vaardige lezers). Creatief schrijven zorgt ook voor meer betrokkenheid bij het lezen. Schrijversbezoeken in de klas vergroten het leesplezier van leerlingen. Schrijvers zijn, net als docenten, belangrijke rolmodellen.  

De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school stimuleert kinderen en jongeren om meer te lezen. De Bibliotheek werkt samen met middelbare scholen om dit doel te bereiken. Op bijna een kwart van de Nederlandse middelbare scholen ondersteunt de Bibliotheek met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale) leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier. Kijk voor meer informatie op debibliotheekopschool.nl of neem contact op via info@debibliotheekopschool.nl.

Meer weten over voorlezen aan jongere kinderen? Bekijk onze infographic Lezen in beeld; Voorlezen aan de allerjongsten en Lezen in beeld; Lezen in het primair onderwijs.