7 december 2020

Bouw een leesroutine op, begeleid het vrij lezen en praat met kinderen over boeken of teksten. Deze drie onderzoeksbevindingen over lezen in de basisschoolleeftijd staan samen met nog vijf andere bevindingen in een overzichtelijke infographic. Deze infographic over lezen in het primair onderwijs is de tweede in onze reeks Lezen in beeld.

Lezen op de basisschool

Aan welke aspecten moet je denken bij leesbeleid voor het primair onderwijs? We hebben uit nationaal en internationaal onderzoek acht feiten over lezen in de basisschoolleeftijd verzameld. Uit deze onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat leesmotivatie en leesvaardigheid elkaar wederzijds versterken (al lijkt voor leesmotivatie wel eerst een minimaal niveau van leesvaardigheid nodig). Effectief leesonderwijs zet daarom het beste in op beide aspecten.

Een ander onderzoek laat zien dat schrijversbezoeken in de klas het leesplezier van leerlingen vergroten. Schrijvers zijn – naast leerkrachten zelf – belangrijke rolmodellen: zij maken leerlingen nieuwsgierig naar nieuwe boeken en prikkelen hen om meer te lezen.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, Bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. De Bibliotheek helpt op basisscholen om dit doel te bereiken. Op al ruim de helft van de Nederlandse basisscholen ondersteunt de Bibliotheek met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken en een goede (digitale) leesomgeving. Kijk voor meer informatie op debibliotheekopschool.nl  of neem contact op via info@debibliotheekopschool.nl.

Meer weten over voorlezen aan jonge kinderen? Bekijk ook onze infographic Lezen in beeld: Voorlezen aan de allerjongsten.

Doelgroep(en)