15 september 2022

Aandacht voor lezen bij álle vakken, een actuele en gevarieerde boekencollectie en bevlogen (vak)docenten: deze zaken zijn van belang om mbo-studenten enthousiast te maken voor lezen. In deze infographic zijn zeven aandachtspunten voor leesbevordering in het mbo op een rij gezet, gebaseerd op inzichten uit onderzoek. De infographic is de vierde in onze reeks Lezen in beeld.

Lezen op het mbo

Een goede leesvaardigheid is belangrijk bij iedere opleiding en bij ieder beroep. Wanneer lezen op het mbo bij alle vakken een vast onderdeel is van het curriculum, wordt het voor studenten vanzelfsprekend. Door oog te hebben voor de leesmotivatie van studenten, te zorgen voor een goede toegang tot boeken en door gebruik te maken van effectieve werkvormen zoals vrij lezen, kunnen mbo-instellingen de taalontwikkeling van studenten stimuleren. De (vak)docent vervult daarbij steeds een gidsfunctie, en maakt studenten bewust van de waarde van lezen voor hun persoonlijk leven en hun beroepspraktijk.

De Bibliotheek op school mbo

De Bibliotheek op school stimuleert kinderen en jongeren om meer te lezen. Bij deze aanpak ondersteunt de Bibliotheek scholen om hun doelen uit het taal-/leesbeleid te bereiken, met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale) leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier. Daarnaast leren studenten PWO hoe zij leesbevordering in de kinderopvang en op school kunnen vormgeven. Kijk voor meer informatie op debibliotheekopschool.nl of neem contact op via info@debibliotheekopschool.nl.

Wil je weten hoe mbo-docenten aankijken tegen leesbevordering? Bekijk dan het onderzoek.

Meer weten over voorlezen aan jongere kinderen? Bekijk ook de andere delen van onze infographicreeks Lezen in beeld: Lezen in het voortgezet onderwijs, Lezen in het primair onderwijs en Voorlezen aan de allerjongsten.

Doelgroep(en)