15 september 2022

In opdracht van Stichting Lezen heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies in 2021-2022 een onderzoek uitgevoerd naar leesbevordering in het mbo. Dit deden zij door een vragenlijst uit te zetten onder 277 docenten Nederlands die werkzaam zijn op een mbo-school. Extra vragen zijn opgesteld voor docenten (n = 30) die de meeste lestijd spenderen binnen de opleidingen Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent. Daarnaast zijn er 5 groepsgesprekken gevoerd met 20 mbo-studenten, om zo meer inzicht te krijgen in de plek van lezen en leesonderwijs in het mbo en in de leesattitude van de jongvolwassenen (op de opleiding).

De resultaten van de vragenlijsten en de groepsgesprekken zijn verwerkt in het rapport Leesbevordering in het mbo (2022) en geven een representatief beeld van de stand van zaken rondom leesbevordering in het mbo-onderwijs.

In deze publicatie krijg je een goed beeld van hoe leesbevordering in het mbo eruitziet en op welke onderdelen er winst te behalen valt.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Het schoolbeleid ten aanzien van leesbevordering;
  • Leesbevordering tijdens de lessen;
  • Ervaren barrières bij het bevorderen van lezen bij studenten;
  • Activiteiten gericht op leesbevordering;
  • De boekencollectie op school;
  • Het enthousiasmeren van studenten;
  • Leesbevordering bij de opleidingen OA en PM;
  • Invloed van corona.

Over het algemeen kunnen we concluderen dat docenten leesbevordering (zeer) belangrijk vinden, maar dat er nog winst te behalen valt bij zowel het schoolbeleid als in de lespraktijk. Gebrek aan tijd is een veelgenoemde belemmering om leesbevordering te integreren in de les. Ook de ervaren lage leesmotivatie van veel studenten zorgt ervoor dat docenten het moeilijk vinden om aandacht te besteden aan leesbevordering. Als lezen wordt gestimuleerd tijdens de lessen, dan is vrij lezen de meest genoemde activiteit. Ook boekenadvies en -promotie door docenten komt regelmatig voor. De meeste docenten voelen zich (enigszins) deskundig op het gebied van leesbevordering. Toch geeft de meerderheid aan dat ook wanneer zij alle tools en middelen tot hun beschikking zouden hebben, ze naar schatting slechts een kwart tot de helft van de studenten daadwerkelijk enthousiast zouden krijgen om te lezen. Hoewel de grote meerderheid van de docenten leesbevordering belangrijk vindt en er ook in meer of mindere mate aandacht aan besteedt, zien we ook aanknopingspunten voor verbeteringen.

Lees de rest van de resultaten, conclusies en aanbevelingen door het rapport te downloaden.

Infographic

Bekijk ook de infographic Lezen in beeld: over lezen in het mbo.

Webinar

Naar aanleiding van dit rapport organiseren wij op dinsdagmiddag 29 november een webinar over leesbevordering in het mbo. Noteer je de datum alvast? We presenteren tijdens het webinar het onderzoek en tonen goede voorbeelden. Lees hier meer en meld je aan.

Doelgroep(en)