14 februari 2023

Deze infographic is een verkorte weergave van de publicatie De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen. Leesexperts geven inzicht in theorie over, onderzoek naar en praktische toepassing van essentiële elementen van onderwijs in begrijpend lezen. De infographic is de vijfde in onze reeks Lezen in beeld.

Meer informatie voor leerkrachten en leesconsulenten

Op de website lezeninhetpo.nl vind je alle bouwstenen voor effectief leesonderwijs. Lees ook Kwestie van Lezen nr. 19 over werken aan tekstbegrip: Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten po.

De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school stimuleert kinderen en jongeren om meer te lezen. Op meer dan de helft van de basisscholen en bijna een kwart van de middelbare scholen ondersteunt de Bibliotheek met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale) leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier. Kijk voor meer informatie op debibliotheekopschool.nl of neem contact op via info@debibliotheekopschool.nl

Infographicreeks Lezen in beeld

Bekijk ook de andere delen van onze infographicreeks Lezen in beeld: Lezen in het mbo, Lezen in het voortgezet onderwijs, Lezen in het primair onderwijs en Voorlezen aan de allerjongsten.

Doelgroep(en)