17 november 2022

Als leerkracht wil je dat alle leerlingen verschillende soorten teksten goed leren lezen en begrijpen. In de praktijk blijkt dit een hele toer. Logisch dat de belangstelling bij basisscholen voor een nieuwe leesaanpak groeit.

Inzichten uit leesonderzoek kunnen helpen bij het vormgeven van effectief onderwijs in tekstbegrip. Zo weten we dat leerlingen deelvaardigheden binnen het taal- en leesonderwijs beter in samenhang kunnen aanleren dan los. Dat komt niet alleen hun motivatie, maar ook hun prestaties ten goede. We beschrijven deze en andere bevindingen uit onderzoek hier in een notendop.

Bestellen

Deze Kwestie van Lezen is op dit moment alleen te downloaden via de website, er zijn geen gedrukte exemplaren verkrijgbaar.

Doelgroep(en)