10 februari 2021

Kinderen die op school ‘vrij lezen’ – uit een boek naar keuze, en zonder opdrachten of boekverslagen – scoren in 51 van de 54 studies in een meta-analyse even goed of zelfs beter op tekstbegrip dan kinderen die dit op school niet doen. Het effect wordt sterker naarmate vrij lezen gedurende een langere periode gebeurt: programma’s van een jaar of langer zorgen zonder uitzondering voor hogere scores op tekstbegrip. Vrij lezen bevordert ook andere aspecten van de leesvaardigheid, zoals de woordenschat, grammatica en de schrijfvaardigheid (Krashen, 2004).

Kinderen krijgen dankzij vrij lezen ook meer plezier in lezen (Chua, 2008). Tevens gaan basisscholieren vaker lezen, wat in het bijzonder opgaat voor fervente lezers. Basisscholieren die hulp krijgen van een leesconsulent bij het kiezen van een boek voor het vrij lezen, gaan sterker vooruit op leesmotivatie dan kinderen zonder deze begeleiding. Dit gaat vooral op voor kinderen die reeds gemotiveerd zijn om te lezen (Van der Sande et al., 2019).