Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Waarom groeit de woordenschat door vrij lezen?. https://www.lezen.nl/onderzoek/waarom-groeit-de-woordenschat-door-vrij-lezen/.
10 februari 2021

Wie meer tijd besteedt aan het lezen thuis en op school, heeft de kans om meer woorden te lezen. Een uur lezen per dag betekent het innemen van 4 miljoen woorden per jaar. Dat is ruim 40 keer zoveel als een minuut lezen per dag. Het lezen van een grotere hoeveelheid woorden vergroot aanmerkelijk de kans om de woordenschat uit te breiden (Cunningham & Stanovich, 2001).

Er bestaat nog een reden dat de woordenschat profiteert van vrij lezen. Geschreven materialen bevatten een grote variëteit aan zogeheten laagfrequente woorden. Dit zijn woorden die nauwelijks voorkomen op televisie en in alledaagse gesprekken, maar wel veelvuldig in geschreven teksten. Zelfs een jeugdboek bevat al meer laagfrequente woorden dan een willekeurig televisieprogramma of dagelijks gesprek (ook tussen volwassenen). En zulke woorden komen in nóg grotere getale voor in strips, kranten, tijdschriften en boeken, fictie en non-fictie, voor volwassenen (Cunningham & Stanovich, 2001).