23 juni 2022

Op een vast moment van de schooldag een kwartier of halfuur lezen in een zelfgekozen boek: stillezen of vrij lezen is een veelgebruikte aanpak om het lezen onder leerlingen te bevorderen. De verwachting is dat vrij lezen het plezier in lezen stimuleert, en daardoor ook het leesgedrag en de leesvaardigheid. Onderzoek laat echter zien dat vrij lezen niet altijd de gewenste uitkomsten heeft.

In deze meta-analyse is nagegaan of toevoegingen aan vrij lezen deze bezwaren kunnen wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de boekenkeuze, het bijhouden van een leeslogboek of het voeren van boekgesprekken. De onderzoekers hebben antwoord gezocht op twee vragen:

1. Dragen zulke toevoegingen bij aan de leesvaardigheid, de leesmotivatie en het leesgedrag van leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs?

2. Is de omvang van zulke effecten afhankelijk van (a) programmakenmerken (dat wil zeggen, van de specifieke toevoegingen aan vrij lezen), (b) steekproefkenmerken en (c) studie- en meetkenmerken?