1 februari 2020

Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten bevat vier studies die zijn uitgevoerd in het kader van een evaluatie van het programma de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en vmbo.

De eerste twee studies gaan in op de ingrediënten van de Bibliotheek op school voor het basisonderwijs en het vmbo. Leidt deelname aan het programma tot meer leesbevordering in de klas? Welke activiteiten ondernemen de docenten en leerlingen? Welke rol neemt het vrij lezen daarbij in? Welke effecten hebben deze activiteiten op de leesmotivatie en de leesvaardigheid?

In de derde studie kregen leerlingen hulp van leesconsulenten uit de Bibliotheek bij het kiezen van een boek. Elke twee weken spraken zij met de leerlingen over boeken en probeerden zo een passend leesadvies te geven. Onderzocht is hoe deze persoonlijke begeleiding de leesmotivatie beïnvloedt.

In de vierde studie werd de gewoonte om te gaan lezen gestimuleerd door appberichten naar vmbo-leerlingen en ouders van basisschoolleerlingen te sturen. De vraag is of dergelijke nudges effectief zijn. Raakten de leerlingen gemotiveerd om meer te lezen en groeide hun leesbegrip?

De antwoorden op deze vragen lees je in de publicatie Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten, geschreven door Lisa van der Sande, Ilona Wildeman, Adriana Bus en Roel van Steensel. De volledige publicatie en de managementsamenvatting kun je hier downloaden. De papieren versie is te bestellen bij Eburon.

Deze publicatie kwam tot stand in opdracht van Stichting Lezen via het programma Kunst van Lezen.