27 september 2022

Dit rapport gaat over leesgesprekken: gesprekken over lezen met basisschoolleerlingen die om verschillende redenen geen of weinig plezier beleven aan lezen. In een leesgesprek kunnen deze kinderen vanuit eigen ervaring vertellen over interesses en leeservaringen op school en thuis, met als doel a) hen te motiveren tot het lezen van en/of luisteren naar boeken, en b) inzicht te geven in hun eigen leesontwikkeling. Sinds een jaar of vijf kunnen leesconsulenten zich bekwamen in het voeren van leesgesprekken dankzij de scholingsmodule Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem. Inmiddels zijn al zo’n 250 leesconsulenten geschoold in het voeren van leesgesprekken, mede dankzij de stimuleringsregeling van de KB.

Dit onderzoek is bedoeld om kennis over en inzicht in het voeren van leesgesprekken te verkrijgen, zodat Stichting Lezen goed onderbouwde beslissingen kan nemen over eventuele verdere implementatie van het leesgesprek binnen het programma de Bibliotheek op school. Bovendien kan dit rapport voor bibliotheken of leesconsulenten natuurlijk inspiratie zijn om weloverwogen te starten met het trainen en implementeren van leesgesprekken binnen hun samenwerking met scholen. Marleen Kieft interviewde tien leesconsulenten over hoe zij leesgesprekken voeren, wat de ervaren opbrengsten zijn, maar ook wat de ervaren uitdagingen zijn. En: wat werkt wel en wat werkt niet bij verschillende typen lezers? Aan de hand van de resultaten uit deze interviews zijn aanbevelingen geformuleerd. Lees er meer over door het rapport te downloaden.

Meer informatie over het voeren van leesgesprekken is te vinden op lezeninhetpo.nl.