Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Ouders vinden lezen leuker dan hun kinderen. https://www.lezen.nl/onderzoek/ouders-vinden-lezen-leuker-dan-hun-kinderen/.
10 februari 2021

Negen op de tien ouders vindt lezen leuk en leest graag in de vrije tijd. Bijna driekwart noemt het een van de favoriete hobby’s, vindt het een belangrijke bezigheid in het gezin en praat graag met andere mensen over het gelezene. Nederlandse ouders staan op de tweede plaats van de internationale ranglijst voor leesplezier. Nederlandse kinderen vinden lezen, internationaal gezien, het minst leuk. De leeshouding van ouders is stabiel vergeleken met 2001, en gedaald in vergelijking met 2006 en 2011 (Expertisecentrum Nederlands, 2017).

61% van de ouders met thuiswonende kinderen vindt lezen en voorlezen belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind. Lezen en voorlezen worden als tweede genoemd, voor huiswerk maken (31%), knutselen, tekenen en schilderen (29%) en spelletjes spelen en puzzelen (28%). Alleen buiten spelen en sporten worden, door 66%, belangrijker gevonden voor de ontwikkeling van hun kind. Voor ouders van kinderen tot 7 jaar zijn lezen en voorlezen de belangrijkste activiteit (KvB Boekwerk & GfK, 2017, meting 42).

Doelgroep(en)