Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Nederlandse basisscholieren blijven bovengemiddeld vaardige lezers. https://www.lezen.nl/onderzoek/nederlandse-basisscholieren-blijven-bovengemiddeld-vaardige-lezers/.
10 februari 2021

De leesprestaties van tienjarigen blijven op niveau. In het internationale leesvaardigheidonderzoek PIRLS is hun gemiddelde score in 2016 ten opzichte van 2011 met één punt gedaald, naar 545 punten. Dit is ruim boven het gemiddelde van 500 punten van de vijftig aan PIRLS deelnemende landen. Er zijn wel steeds meer landen die significant en dus ‘betekenisvol’ sterker presteren dan Nederland. Dit zijn er inmiddels dertien, tegenover negen in 2011. Sinds het eerste PIRLS-onderzoek in 2001 is Nederland op de internationale ranglijst dan ook continue gedaald (Expertisecentrum Nederlands, 2017).

Nederland behoort, samen met Frankrijk, tot de weinige landen waar de leesprestaties in vergelijking met 2001 achteruit zijn gegaan. De andere achttien landen die sinds 2001 meedoen aan PIRLS, weten de prestaties op peil te houden dan wel te verbeteren. De daling voor Nederland vond plaats tussen 2001 en 2006, van 554 naar 547 punten. Over de metingen van 2006, 2011 en 2016 zijn de prestaties stabiel (Expertisecentrum Nederlands, 2017).

Tienjarigen presteren minder sterk als de teksttaak complexer wordt. Hun score voor het onderdeel informatie verwerken en het maken van inferenties is 546 punten. Op het interpreteren, integreren en evalueren van informatie behalen ze 544 punten, significant lager. Dit verschil is in loop van de metingen wel kleiner geworden (Expertisecentrum Nederlands, 2017).

Doelgroep(en)