Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Aantal dyslecten groeit tussen basis- en voortgezet onderwijs. https://www.lezen.nl/onderzoek/aantal-dyslecten-groeit-tussen-basis-en-voortgezet-onderwijs/.
10 februari 2021

Dyslexie wordt gedefinieerd als ‘een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau.’ Aan het eind van de basisschool, in de groepen 7 en 8, heeft 7,5% van de leerlingen een dyslexieverklaring op zak. In het speciaal basisonderwijs gaat het om 18,8%. In de loop van het voortgezet onderwijs groeit het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring. Aan het eind van de middelbare school is 14% gediagnosticeerd met dyslexie. Het merendeel van deze leerlingen zit op vmbo basis- of kaderberoeps (Onderwijsinspectie, 2019).