Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Nederlander bezit meer dan 100 boeken. https://www.lezen.nl/onderzoek/nederlander-bezit-meer-dan-100-boeken/.
10 februari 2021

Boeken in huis zijn een middel om bij kinderen het lezen te stimuleren. Nederlanders hebben gemiddeld 88 boeken voor volwassenen en 22 boeken voor kinderen in huis. 6% van de bevolking bezit geen boeken voor volwassenen en een kwart van de bevolking geen kinderboeken. Hoger opgeleiden hebben meer boeken in huis dan lager opgeleiden en middelbaar opgeleiden (KvB Boekwerk & GfK, 2016, meting 37).

Boeken zijn, van alle media, het sterkst vertegenwoordigd in de slaapkamers van jonge kinderen. 85% van de 0- tot 6- jarigen beschikt daar over (voorlees)boekjes, 67% over tijdschriften en/of stripboeken en 33% over een e-reader. Digitale schermmedia zijn minder prominent aanwezig op de kinderkamer. 27% van de 0- tot 6- jarigen heeft daar een kindertablet, 15% een gewone tablet. 17% beschikt over een televisie, 29% over een handheld spelcomputer en 20% over een smartphone. Kinderen van hoger opgeleide ouders hebben vaker boekjes op hun kamer (90%) dan kinderen van lager opgeleide ouders (78%). Voor de andere media zijn er geen verschillen (Mediawijzer & The Choice, 2018).

Doelgroep(en)