Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Studiedag pabodocenten

Verder met jeugdliteratuur op de pabo
Hoe zet je kinderboeken in voor een rijke lees- en leeromgeving?

De pabo-dag ligt alweer ruim twee weken achter ons. Stichting Lezen kijkt met een goed gevoel terug op deze bijeenkomst. Het aantal bezoekers overtrof onze verwachtingen. Ook wat de inhoud betreft zijn wij tevreden. Van een zestal presentaties zijn de powerpoints te downloaden zie bij programma.

Jeugdliteratuur op de pabo is doorgaans onderdeel van het vak Nederlands. Jeugdliteratuur biedt daarnaast echter vele mogelijkheden bij andere vak- en vormingsgebieden. Informatieve boeken, fictieve verhalen en gedichten bieden samen een prachtige leeromgeving die het leesonderwijs verrijkt en ook nog zorgt voor verbreding en verdieping bij andere vakken. Zo kunnen leerlingen met jeugdliteratuur andere werelden verkennen, kennismaken met andere tijden of reflecteren op goed en kwaad, recht en onrecht. Jeugdliteratuur prikkelt de creativiteit, biedt leerlingen inzicht in gevoelens en ervaringen en daagt hen uit om op een andere manier naar de wereld te kijken.

Met dit symposium onderzoeken we hoe we verder kunnen komen met jeugdliteratuur op de pabo en op de basisschool. Het ochtendprogramma start met een stand van zaken: wat doen pabo’s tegenwoordig aan jeugdliteratuur? Vervolgens verkennen we twee recente ontwikkelingen: welke mogelijkheden biedt de aanpak van ‘de Bibliotheek op school’ het basisonderwijs en hoe kan de inzet van non-fictie de leesmotivatie verhogen?

In de middag kunt u twee deelsessies volgen. De eerste ronde biedt gelegenheid na te denken over jeugdliteratuur bij verschillende vak- en vormingsgebieden. Tijdens een van de deelsessies wordt de discussie aangezwengeld over de (verplichte) leeslijst op de pabo. Tijdens de tweede ronde laat een viertal kinderboekenschrijvers zijn licht schijnen over het thema.

Het symposium wordt gehouden in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Voor deelname aan dit symposium betaalt u slechts € 135. Dat is inclusief koffie/thee, lunch en afsluitende borrel. U heeft ook vrij toegang tot het Spoorwegmuseum. Elke pabo-docent Nederlands mag voor € 100 een collega meenemen van een ander vak.