Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Plenair programma

Plenair programma De nieuwe lezer: lezen in het digitale tijdperk
15:00-16:30 uur

Keynote Dan Hassler-Forest: 

Virtuele analfabeten? Creatief lezen in het digitale tijdperk

Onze media draaien steeds meer om participatie: via social media praat iedereen mee over elk mogelijk onderwerp, terwijl fans zichzelf steeds meer ontfermen over de invulling van fictieve verhaalwerelden. Tegelijkertijd lezen vooral  jonge mensen steeds minder. Verliest de digitale generatie essentiële vaardigheden? Of zijn ze de voorhoede in een nieuwe vorm van cultuur, waar andere vormen van geletterdheid de overhand hebben? En hoeveel hebben ze zelf te zeggen over hun eigen werk? In deze keynote bespreekt mediawetenschapper Dan Hassler-Forest beide kanten van het debat over digitale participatiecultuur, en kijkt hij kritisch naar de groeiende macht van digitale mediabedrijven.

Keynote Inge van de Ven:

Het lezen van literaire teksten in een aandachtseconomie

Technologische ontwikkelingen in ons informatietijdperk hebben de toegankelijkheid van informatie sterk vergroot, evenals mogelijkheden om deze te verwerken en over te brengen. We leven in een aandachtseconomie, waar niet informatie, maar tijd, aandacht en cognitieve inzet schaarse goederen worden. Steeds meer wordt close reading vervangen door hyperreading, een verzamelterm voor computer-geassisteerde manieren van lezen die meestal door middel van scherm-media plaatsvinden. Verleren we op deze manier het concentreren? In haar lezing zal Van de Ven laten zien dat, hoewel vaak geassocieerd met close reading, het lezen van literaire teksten een modulatie van aandacht inhoudt. Ze buigt zich over de vraag of fervente lezers hiermee een voordeel kunnen behalen in onze aandachtseconomie.

Voodracht van Elianne van Elderen (@vervlogen)

Elianne van Elderen schrijft voornamelijk poëzie en korte verhalen, die ze ook regelmatig voordraagt op (literaire) podia. Ook houdt ze zich bezig met beeldend werk en onderzoekt ze de exposeerbaarheid van tekst. Ze volgt een schrijfopleiding (Creative Writing) en ze nam in 2017-2018 deel aan het talentontwikkelingstraject van Tilt.

Van Elderen publiceert haar werk ook op Instagram onder de naam @vervlogen.