Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesbevordering in de praktijk

Leesbevordering is niet alleen een kwestie van beleid, maar ook een kwestie van doen. Op deze pagina vindt u voorbeelden van leesbevordering in de praktijk. Het zijn voorbeelden van hoe leesbevorderingscampagnes uiteindelijk ingrijpen in het leven van jonge lezers. Enthousiaste voorbeelden, waarover u vaak ook kunt lezen in ons tijdschrift Lezen

Bent u op zoek naar projecten om zelf uit te voeren? Bezoek dan Ik wil een leesbevorderingsproject vinden, of bezoek onze website Leesplan