Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Young Adult in trek onder doelgroep . https://www.lezen.nl/onderzoek/young-adult-in-trek-onder-doelgroep/.
3 april 2024

52% van de Nederlandse jongeren is bekend met Young Adult Literatuur, ook wel adolescentenromans genoemd. Met name onder jongeren vanaf zestien jaar geniet deze literatuur bekendheid: 56% van de zestien- tot negentienjarigen en 61% van de twintig- tot 25-jarigen is bekend met Young Adult boeken. Onder twaalf- tot vijftienjarigen gaat het om 31% (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 64).  

43% van de zestien- tot negentienjarigen en 47% van de twintig- tot 25-jarigen heeft weleens een Young Adult boek gelezen. Na ‘spanning en avontuur’ is ‘Young Adult’ onder deze leeftijdsgroepen het populairste genre. Van de twaalf- tot vijftienjarigen heeft 20% weleens een Young Adult boek gelezen. Adolescentenromans zijn populairder onder meisjes dan onder jongens (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 64). 

Er zijn verschillende redenen belangrijk voor jongeren om adolescentenromans te (willen) lezen. Ze kunnen zichzelf te oud vinden voor kinderboeken, het als leuk ervaren om series te lezen, en ervaren dat de boeken lekker makkelijk lezen. Bij zestien- en zeventienjarigen speelt daarnaast mee dat de hoofdpersonages van hun eigen leeftijd zijn (KvB Boekwerk & GfK, meting 44, 2018). 

Hoe bekender adolescenten zijn met verschillende auteurs van jeugd- en Young Adult-literatuur, hoe groter hun leesvaardigheid. Voor hun bekendheid met auteurs van volwassenenliteratuur geldt dit in mindere mate (Martin-Chang et al., 2020).