Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Lezen minder in trek dan andere media-activiteiten. https://www.lezen.nl/onderzoek/lezen-minder-in-trek-dan-andere-media-activiteiten/.
9 oktober 2023

Jongeren en jongvolwassenen maken in de vrije tijd vaker gebruik van andere media dan dat ze lezen. Ruim driekwart van de twaalf- tot 25-jarigen appt op dagelijkse basis en gebruikt sociale media. 55% luistert naar muziek of naar de radio, 40% kijkt televisie of series en films en 31% gamet. Een op de tien twaalf- tot 25-jarigen leest dagelijks een boek. Jongeren en jongvolwassenen zijn ten opzichte van 2018 wel vaker een boek gaan lezen. Het appen, gebruiken van sociale media en het kijken van televisie of series en films is juist teruggelopen (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 64).

Middelbare scholieren lezen minder vaak dan basisscholieren. Het gebruik van andere media daarentegen neemt in de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs sterk toe. Dit geldt met name voor het bijhouden van contacten met leeftijdsgenoten (berichten versturen en bellen, skypen en facetimen), en daarnaast voor muziek luisteren en kijken naar beeldmateriaal op televisie en internet. De voorkeur van kinderen en jongeren verandert, met het klimmen der jaren, dus van boeken naar online schermmedia, om mee te communiceren en van te consumeren (DUO Onderwijsonderzoek, 2017).

Ook in vergelijking met volwassenen maken jongeren intensief gebruik van schermapparaten en beperkt van leesmedia. 13- tot 19-jarigen besteden vijf keer zoveel tijd aan (hoofdzakelijk digitaal) communiceren als 65-plussers. Ze besteden hieraan ruim 2 uur en 11 minuten per dag, ongeveer evenveel als vijf jaar geleden. Voor lezen (gedrukt en digitaal, en uit boek, krant en tijdschrift) reserveren 13- tot 19-jarigen juist zes keer zo weinig tijd als 65-plussers. Ze besteden hieraan dagelijks 14 minuten, bijna 40% minder dan vijf jaar geleden (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019).