Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Lezen minder in trek dan andere media-activiteiten. https://www.lezen.nl/onderzoek/lezen-minder-in-trek-dan-andere-media-activiteiten/.
3 maart 2021

Kinderen en jongeren lezen minder vaak dan dat ze andere media gebruiken. Onder 10- tot 18-jarigen zijn televisie kijken, muziek luisteren en gamen het populairst. Op afstand volgen de leesmedia, waarbinnen boeken en stripboeken het meest in zwang zijn. Het gaat om mediagebruik in de vrije én schoolse tijd (Monitor Jeugd en Media, 2017).

Middelbare scholieren lezen minder vaak dan basisscholieren. Het gebruik van andere media neemt in de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs sterk toe. Dit geldt met name voor het bijhouden van contacten met leeftijdsgenoten (berichten versturen en bellen, skypen en facetimen), en daarnaast voor muziek luisteren en kijken naar beeldmateriaal op televisie en internet. De voorkeur van kinderen en jongeren verandert, met het klimmen der jaren, dus van boeken naar online schermmedia, om mee te communiceren en van te consumeren (DUO Onderwijsonderzoek, 2017).

Ook in vergelijking met volwassenen maken jongeren intensief gebruik van schermapparaten en beperkt van leesmedia. 13- tot 19-jarigen besteden vijf keer zoveel tijd aan (hoofdzakelijk digitaal) communiceren als 65-plussers. Ze besteden hieraan ruim 2 uur en 11 minuten per dag, ongeveer evenveel als vijf jaar geleden. Voor lezen (gedrukt en digitaal, en uit boek, krant en tijdschrift) reserveren 13- tot 19-jarigen juist zes keer zo weinig tijd als 65-plussers. Ze besteden hieraan dagelijks 14 minuten, bijna 40% minder dan vijf jaar geleden (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019).