Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Genre top 3: spanning, waargebeurd en literatuur. https://www.lezen.nl/onderzoek/genre-top-3-spanning-literatuur-en-informatie/.
16 december 2021

Het spannende boek is met stip het meest populaire boekgenre. 57% van de Nederlandse boekenlezers leest dit genre weleens in papieren of digitale vorm, of luistert ernaar als luisterboek. Boeken gebaseerd op een waargebeurd verhaal en literaire romans volgen op enige afstand: ongeveer vier op de tien boekenlezers leest of luistert deze genres weleens. Hierop volgen romantische fictie, fantasyboeken, boeken over geschiedenis, politiek, maatschappij en filosofie en boeken over psychologie en persoonlijke ontwikkeling met rond de twee op tien boekenlezers. Poëzie is met 3% van de boekenlezers het minst populaire genre. Poëzie vindt in andere vormen naast het boek een vrij groot publiek (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55).

De meeste boekenlezers, 56%, lezen of luisteren zowel boeken binnen fictie als binnen non-fictie. 36% van de boekenlezers leest of luistert uitsluitend fictie en 8% uitsluitend non-fictie (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55).

Doelgroep(en)