Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Nederlander leest elf boeken per jaar. https://www.lezen.nl/onderzoek/nederland-leest-elf-boeken-per-jaar/.
13 oktober 2023

Nederlanders lezen afgerond gemiddeld zeven (6,6) gedrukte en drie (3,3) digitale boeken per jaar. Daarnaast luisteren ze afgerond gemiddeld een (0,8) luisterboek per jaar. Opgeteld is dit goed voor afgerond in totaal elf boeken. In 2021 en 2022 lazen Nederlanders gemiddeld twaalf boeken. Het aantal gedrukte boeken en luisterboeken was in deze periode hetzelfde, maar er werd gemiddeld een e-boek meer gelezen (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

De laatste keer dat Nederlanders een boek hebben uitgelezen, is in de periode 2012-2023 vrij stabiel. In 2023 zegt 46% van de boekenlezers dat het ongeveer een week of korter geleden is dat het meest recent een boek werd uitgelezen. In 2022 betrof dit eveneens 46%, in 2021 44% en in 2020 40%. Hetzelfde gaat op voor de groep boekenlezers voor wie het drie maanden of langer geleden is dat ze een boek hebben uitgelezen. In 2023 betreft het 28% van de boekenlezers, terwijl het in 2022 ging om 27%, in 2021 om 28% en in 2020 om 31% (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Doelgroep(en)