Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Frequent lezen krimpt de laatste jaren, maar veert op tijdens coronacrisis. https://www.lezen.nl/onderzoek/frequent-lezen-krimpt-de-laatste-jaren-maar-veert-op-tijdens-coronacrisis/.
16 december 2021

Een meerderheid van de Nederlanders maakt gebruik van leesmedia. 85% van de bevolking van 14 jaar of ouder leest ten minste wel eens een boek (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55). Het aantal mensen dat zegt in het voorafgaande jaar een gedrukt boek te hebben gelezen is tussen 2012 en 2016 gedaald van 78% naar 74% van de bevolking. Voor het e-boek is dit percentage gegroeid van 16% naar 23% (Van den Broek & Gieles, 2018). De cijfers zijn representatief voor de enigszins geletterde bevolking. De groep laaggeletterden is waarschijnlijk onvoldoende leesvaardig om de schriftelijke vragenlijst voor het onderzoek in te vullen.

Een derde van de Nederlanders leest vrijwel elke dag in een boek. Hiermee worden boeken op dagelijkse basis minder intens gelezen dan kranten (47%) en intenser dan tijdschriften (13%). Nederlanders zijn de leesmedia ten opzichte van een jaar eerder op dagelijkse basis intenser gaan gebruiken. Dit is mogelijk het gevolg van de lockdowns ter preventie van verspreiding van het coronavirus, waarin mensen meer tijd in en rond het huis doorbrengen (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55). Over een langere termijn krimpt de groep lezers van boeken op dagelijkse en wekelijkse basis (‘frequent’): van 51% in 2009 naar 43% in 2018. Het aantal lezers van boeken op maandelijkse basis (‘incidenteel’) groeit in deze periode van 38% naar 48% (KvB Boekwerk, Stichting Lezen & GfK, 2018).

Doelgroep(en)