13 april 2021

De leesfrequentie van boeken vertoont tekenen van groei tijdens de coronacrisis. 25% van de lezers die eerder op wekelijkse basis las (medium), is in de periode van de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 op (bijna) dagelijkse basis gaan lezen (heavy). 33% van de lezers op maandelijkse basis (light) is op wekelijkse basis (medium) en 15% op dagelijkse basis (heavy) gaan lezen. 88% van de lezers op dagelijkse basis (heavy) blijft op dagelijkse basis (heavy) lezen. Het onderzoek is aan het begin van juni afgenomen: de lockdown was toen twee-en-een-halve maand van kracht (CPNB, op basis van Team Vier, 2020).

Halverwege juni geeft 29% van de Nederlanders aan dat de tijdsbesteding aan het lezen van gedrukte boeken sinds de komst van het coronavirus, en de preventiemaatregelen hieromtrent, is gestegen. Voor e-boeken betreft dit 27% en voor luisterboeken 19%. De groep mensen die aangeeft minder tijd aan boeken te zijn gaan besteden, ligt tussen de 6% en 15%. Het zijn met name Nederlanders onder de 35 jaar die meer tijd besteden aan e-boeken en luisterboeken, terwijl vooral hoger opgeleiden meer tijd inruimen voor papieren boeken (KvB Boekwerk & GfK, 2020, meting 53). Van de jongeren tussen de 12 en 20 jaar zegt 27% tussen half en eind juni meer boeken te zijn gaan lezen en/of luisteren, terwijl 11% een achteruitgang ziet. Meer meisjes dan jongens zeggen dat het leesgedrag is toegenomen (Qrius, 2021).

Het intensere leesgedrag wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat Nederlanders de dagen vaker in en rond het huis doorbrengen.

Doelgroep(en)